Przejdź do treści

Promotor w Szkole Doktorskiej

dr hab. Przemek Pintal

Malarstwo, Katedra Rysunku, Pracownia rysunku, Pracownia działań intermedialnych

Charakterystyka działalności twórczej

Studia historii sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim; studia malarskie na ASP w Poznaniu i we Wrocławiu. Profesor uczelniany, prowadzi pracownię rysunku, pracownię działań intermedialnych oraz multimediów; kurator wystaw i przeglądów, współzałożyciel Przeglądu Sztuki Survival, od 9 lat dyrektor programowy Triennale Rysunku Wrocław;

Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, realizuje obiekty i instalacje site specific, zajmuje się też fotografią i video. Wystawy Polsce, Niemczech, Japonii, Stanach Zjednoczonych itd. Ostatnie projekty badawcze prowadzone głównie w ramach współpracy z artystami japońskimi.

Interesuje się badaniem relacji pomiędzy zjawiskami opozycyjnymi wobec siebie, na wielu poziomach rzeczywistości. Uczy siebie i widza uważności w nieuchronnym fakcie bycia manipulowanym.

Realizuje projekty na granicy między przestrzenią dwu- i trójwymiarową, wykorzystuje tekst w budowaniu struktury znaczeniowej dzieła, pracuje z para-dokumentem.

Najważniejsze osiągnięcia

1. „Łyżwiarze”, wystawa indywidualna, Galeria Neon, Wrocław 2023

2. „IMPACT12” Merging and Metamorphosis - printmaking conference, Centre For Print Research - University of the West of England, 2022

3. „Extended field” wystawa po-rezydencyjna, AIR 3331 Arts Chiyoda Iwamotocho Studio Chiyoda-ku, Tokyo 2022 

4. Thinking of Being in the World, wystawa zbiorowa, 2022, Ayzeradant Urla Art Gallery, Uzunkuyu Köstem Museum Complex, Turkey

5. Sensitive spaces, wystawa indywidualna Przemek Pintal i Dilay Kocogullari; Darağaç Gallery, Izmir, Turcja, 2021

Opieka promotorska

Język w jakim prowadzone będzie seminarium

polski, angielski

Charakterystyka projektów i badań, w które ma zostać włączony doktorant, w tym oczekiwane kompetencje praktyczne i teoretyczne doktoranta

Badania w zakresie studiów interdyscyplinarnych z wykorzystaniem warsztatu rysunkowego, malarskiego, elementów działań o charakterze instalacji i działań z obiektem przestrzennym, oraz w zakresie fotografii manipulowanej i video - poszukiwania środków wypowiedzi dostosowanych do koncepcji i natury realizowanego projektu.

Poszukiwanie związków pomiędzy znakiem a komunikatem słownym.

Badanie form i strategii organizujących i funkcjonujących w kulturze masowej, mogących stać się nośnikiem specyficznych pojęć i treści, będących markerami współczesności.

Badania w obszarze kultury i historii XX-ego wieku, dokumenty, teksty, materiał fotograficzny i filmowy jako nośnik współczesnych komunikatów, znaczeń.  

Charakterystyka współpracy dydaktycznej doktoranta z promotorem

Bardzo dobra orientacja w strategiach i praktykach artystycznych XXI-wieku. Możliwie wyraźnie określony obszar zainteresowań własnych. Umiejętność pracy zespołowej, samodzielność.