Przejdź do treści

Promotor w Szkole Doktorskiej

dr hab. Jacek Żurek

Wydział Architektury Wnętrz wzornictwa i Scenografii, Katedra Architektury Wnętrz, Pracownia Podstaw Projektowania Architektury Wnętrz  i Zintegrowanego Branżowo Projektowania Architektury Wnętrz

Charakterystyka działalności twórczej

Architekt, architekt wnętrz, designer, scenograf operowy, profesor w Katedrze Architektury Wnętrz na Wydziale AW, W i S ASP we Wrocławiu. Habilitowany na Wydziale Architektury i Wzornictwa ASP w Gdańsku. Od 2013 roku prowadzi zajęcia z zakresu podstaw projektowania architektury wnętrz na studiach dziennych I st. a także zajęcia z zakresu zintegrowanego branżowo projektowania architektury wnętrz na kierunku Architektura Krajobrazu, wrocławskiego Uniwersytetu Przyrodniczego. Autor publikacji dla prasy branżowej, wydawnictw naukowych oraz recenzji projektów architektonicznych na zlecenie instytucji publicznych. Dorobek artystyczny obejmuje liczne realizacje z zakresu projektowania: architektury rezydencjonalnej, małej architektury, architektury wnętrz, wystawiennictwa, scenografii telewizyjnej, operowej oraz designu kolekcjonerskiego, w tym mebli unikatowych, na zlecenie: przedsiębiorstw, placówek dyplomatycznych oraz inwestorów prywatnych. Autor plakatów do mega widowisk i spektakli Opery Wrocławskiej, instalacji artystycznych w przestrzeni miejskiej promujących Wrocław jako organizatora Euro 2012 oraz festiwal Wratislavia Cantans. Członek jury w konkursach projektowych.

Najważniejsze osiągnięcia

2022 - 2020 – Szereg wdrożeń, opracowań projektowych  zrealizowanych dla Opery Wrocławskiej
z których ważniejsze to:

-2022 – Projekt scenografii do premierowego spektaklu baletowego GISELLE , muzyka - Adolphe'a Adama  choreografia - Jeana Coralli i Julesa Perrot

-2020 – Projekt scenografii do opery STRASZNY DWÓR Stanisława Moniuszki, wersja koncertowa.

-2020 – Projekt scenografii do GALI  INAUGURACYJNEJ – koncertu operowego, inaugurującego nowy sezon 2020/21 w Operze Wrocławskiej

2) 2020 – 2021 - Projekt i realizacja architektury wnętrz (wraz serią mebli unikatowych, również specjalistycznych)  działającego w skali międzynarodowej centrum szkoleniowo –konferencyjnego Duo-Med,  specjalizującego się w zakresie innowacyjnej chirurgii stomatologicznej. Projekt zrealizowany na zaproszenie Prezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, Prorektor do Spraw Strategii Rozwoju, Uniwersytetu Medycznego Piastów Śląskich we Wrocławiu, prof. n. med. Marzeny Dominiak.
3)2019  Projekt i generalne kuratorstwo wystawy jubileuszowej „70 Lat Obecności Wydziału Ceramiki i Szkła na Wrocławskiej ASP” na zlecenie dziekana Wydziału Ceramiki i Szkła prof. Kazimierza Pawlaka 
4) 2016 Projekt i realizacja architektury wnętrz  (wraz z szeregiem mebli autorskich), siedziby Konsulatu Królestwa Danii w dawnym pałacu Sachsów przy ul. Świdnickiej we Wrocławiu.

5)  2018 Funkcja kierownika zespołu projektowego oraz kierownika projektu „Surfinger” obejmującego opracowanie nakładek interaktywnych dla osób z przeczulicą dotykową. Projekt unijny realizowany w ramach grantu, finansowanego przez Państwową Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Zrealizowany w kooperacji z Politechniką Wrocławską

Opieka promotorska

Język w jakim prowadzone będzie seminarium

polski

Charakterystyka projektów i badań, w które ma zostać włączony doktorant, w tym oczekiwane kompetencje praktyczne i teoretyczne doktoranta

Szeroko pojęty proces eksperymentalnego projektowania w zakresie opracowań dotyczących: architektury, małej architektury, detalu architektonicznego, architektury wnętrz, mebla unikatowego. Uczestnictwo w programach badawczych odnoszących się do metodologii kształcenia w zakresie podstaw oraz zintegrowanego branżowo projektowania architektury wnętrz.

Kompetencje:

Wiedza i doświadczenie w zakresie prowadzenia procesu projektowo-wdrożeniowego w zakresie projektów architektury wnętrz, ogólnie pojętego materiałoznawstwa, normatywów użytkowo - ergonomicznych, biegła umiejętność w zakresie prezentacji projektu koncepcyjnego i ofertowego  (praca w wybranych programach 2 i 3D), komunikatywność, punktualność, operatywność.

Charakterystyka współpracy dydaktycznej doktoranta z promotorem

Udział w tworzeniu oraz przeprowadzaniu eksperymentalnych programów, warsztatów oraz zadań mających na celu doskonalenie efektów dydaktycznych w ramach prowadzonych w pracowni zajęć z przedmiotów: Podstawy Projektowania Architektury Wnętrz oraz Zintegrowane Branżowo Projektowanie Architektury Wnętrz.

Kontakt

e-mail: jzu@asp.wroc.pl