Przejdź do treści

Promotor w Szkole Doktorskiej

dr hab. Grzegorz Niemyjski

Wydział Rzeźby i Mediacji Sztuki, Katedra Rzeźby i Działań Przestrzennych, Pracownia Podstaw Rzeźby

Charakterystyka działalności twórczej

Urodzony w r. 1970. Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. Dyplom z rzeźby na Wydziale Malarstwa i Rzeźby w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu uzyskał w 1999 r. w pracowni  prof. Alfredy  Poznańskiej i  ad Christosa Mandziosa. Obecnie prowadzi zajęcia w Pracowni Podstaw Rzeźby. Zajmuje się rzeźbą w kamieniu, drewnie, ceramice oraz rysunkiem. W swoich pracach często inspiruje się zjawiskiem zanikania we współczesnej kulturze sfery metafizycznej odnoszącej się do przeżycia religijnego. Forma jaką się posługuje wynika z osobistych przeżyć i poszukiwań opartych na inspiracjach sztuką sakralna, twórczością ekspresjonistów oraz prymitywistów. Nadawanie kształtu jest dla niego podstawowym czynnikiem wpływającym na wizualne brzmienie realizacji.

Najważniejsze osiągnięcia

  1. 2016    - Legnica, LAMENTACJE, ekspozycja wraz z dokumentacją projektu  w  miejsca o różnym charakterze społecznym: dworzec PKP, Biblioteka Miejska, bazar handlowy, dzielnica  Zakaczawie, galeria handlowa „Gwarna”, rynek  miasta.
  2. 2017   – Legnica, Galeria Sztuki, GORZKIE ŻALE.
  3. 2018 - Czechy, Ołomuniec, DZIEWCZYNKO WSTAŃ, Katedra výtvarné výchovy, Umělecké centrum UP
  4. 2018 - Lubin, Galeria Zamkowa, NIESZPORY, https://www.youtube.com/watch?v=kvLD4OZUZ-M&feature=youtu.be
  5. 2019 - Chojnów. Muzeum Regionalne w Chojnowie, JUTRZNIA
Opieka promotorska

Język w jakim prowadzone będzie seminarium

polski

Charakterystyka projektów i badań, w które ma zostać włączony doktorant, w tym oczekiwane kompetencje praktyczne i teoretyczne doktoranta

Współpraca z doktorantem będzie opierała się na wspólnej badawczej analizie wybranego problemu poprzez poszukiwania formalne w sferze projektowej, realizowaniu dzieła rozumianego jako zjawisko przestrzenne podsumowującego proces poszukiwań oraz opracowaniu opisu teoretycznego.

Charakterystyka współpracy dydaktycznej doktoranta z promotorem

Od doktoranta oczekiwana jest podstawowa wiedza z zakresu historii sztuki ze szczególnym uwzględnieniem rzeźby, uczestnictwo w życiu kulturalnym, doświadczenie w pracy z wybranym tworzywem oraz otwarcie na nieoczekiwane efekty poszukiwań plastycznych. Podstawą we współpracy z doktorantem będzie otwarte i rzetelne podchodzenie do wybranego i badanego zagadnienia.