Przejdź do treści

Promotor w Szkole Doktorskiej

dr hab. Andrzej Moczydłowski

Wydział Grafiki i Sztuki Mediów, Katedra Projektowania Graficznego, Pracownia Projektowania Pisma i Form Wydawniczych

Charakterystyka działalności twórczej

Realizacje z zakresu projektowania graficznego – książki, czasopisma, katalogi we współpracy z wydawnictwami i instytucjami kultury oraz cykle autorskich grafik cyfrowych inspirowanych typografią.

W działaniach graficznych koncentruje się nad przestrzenią twórczych rozwiązań łączących warsztat klasyczny z cyfrowym. Interesuje go „fuzja” materii i procesów graficznych stwarzających nowe, wyrazowe jakości. Najistotniejszym elementem i punktem odniesienia w realizacjach projektowych jest litera, słowa i teksty. Pracuje nad projektami w ramach badania „Obraz litery i forma słów – struktury i znaczenia form typograficznych”.

Najważniejsze osiągnięcia

  1. 2018 r. - Projekt i realizacja katalogu oraz materiałów promocyjnych do wystawy malarstwa Mariana Waldemara Kuczmy „Iluminacje błękitu”. Wydawca ASP Wrocław, język pol. i ang.
  2. 2019 r. - Projekt i opracowanie graficzne albumu „Władysław Wincze” z serii Wrocławskie Środowisko Artystyczne. Wydawca ASP Wrocław, język pol. i ang.
  3. 2020 r. - Projekt katalogu i materiałów promocyjnych do wystawy "4x6x25" z okazji 25 lat pracy twórczej w Muzeum Miejskim Wrocławia "Arsenał"
  4. 2020 r. - Udział w wystawie "4x6x25" 6 artystów z okazji 25 lat pracy twórczej w Muzeum Miejskim Wrocławia "Arsenał"
  5. 2022 r. - Projekt i opracowanie graficzne katalogu do wystawy „Retrospekcje”. Wydawca ZPAP Oddział wrocławski, język pol.
Opieka promotorska

Język w jakim prowadzone będzie seminarium

polski

Charakterystyka projektów i badań, w które ma zostać włączony doktorant, w tym oczekiwane kompetencje praktyczne i teoretyczne doktoranta:

Praca badawcza winna obejmować analizę i praktykę wzajemnych relacji typografii i obrazów w przestrzeni form wydawniczych. Rozwijać i pogłębiać obserwacje i eksperymenty otwierające nowe możliwości autorskich realizacji projektowych. Wykorzystywać badania i doświadczenia realizacyjne w kontekście współpracy z potencjalnymi instytucjami zewnętrznymi.

Doktorant powinien posiadać specjalistyczną wiedzę zgodną z profilem Pracowni umożliwiającą tworzenie nowych idei i koncepcji projektowych oraz prowadzenie autorskiej praktyki projektowej. Winien wykazywać zaawansowaną wiedzę na temat warsztatowych i technologicznych aspektów prowadzonej działalności twórczej.

Charakterystyka współpracy dydaktycznej doktoranta z promotorem:

Doktorant winien samodzielnie podejmować zadania dydaktyczne ze studentami w zakresie specyfiki Pracowni From Wydawniczych. Umiejętnie włączać autorskie rozwiązania do programu dostosowanego do wybranych grup studenckich. Proponować nowe rozwiązania w kontekście określonych etapów realizacyjnych oraz skutecznie współpracować z prowadzącym oraz studentami nad koncepcjami, realizacjami i finalnymi pracami zaplanowanych projektów.

Kontakt