Przejdź do treści

Promotor w Szkole Doktorskiej

prof. Przemysław Tyszkiewicz

Wydział Grafiki i Sztuki Mediów, Katedra Grafiki Artystycznej, pracownia INTAGLIO

Charakterystyka działalności twórczej

1964 r. urodzony we Wrocławiu.

 

1990 r. ukończył studia w Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Pięknych we Wrocławiu,

Dyplom z projektowania graficznego

zrealizowany pod kierunkiem prof. J. J. Aleksiuna

oraz grafiki artystycznej – pod kierunkiem prof. H. Pawlikowskiej.

 

1992 r. zatrudnienie w macierzystej uczelni na stanowisku asystenta

w Pracowni Grafiki Artystycznej prof. H. Pawlikowskiej.

 

1997 r. doktorat i stanowisko adiunkta na ASP we Wrocławiu

 

2002 - 2010 r. funkcja prezesa Fundacji im. Eugeniusza Gepperta

przy Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.

 

2003 r. zatrudnienie w Pracowni Grafiki Artystycznej prof. Jacka Szewczyka.

2003 r. obrona przewodu kwalifikacyjnego II stopnia (habilitacja).

2003 r. stanowisko profesora nadzwyczajnego.

2003 r. wykłady na Wydziale Historii Sztuki, Uniwersytetu Wrocławskiego.

2005 – 2009 r. funkcja kierownika Katedry Grafiki Artystycznej, ASP we Wrocławiu.

2005 – 2015 r. prowadzenie pracowni grafiki artystycznej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie.

2006 r. nominacja Marszałka Województwa Dolnośląskiego  na funkcję wiceprezesa Zarządu Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdrój.

2008 r. objęcie pracowni grafiki artystycznej „Intaglio” na ASP we Wrocławiu (obecnie).

2009 r. nominacja Prezydenta miasta Wrocławia  na funkcję członka Rady Muzeum Miejskiego we Wrocławiu.

2014 r. nadanie tytułu naukowego, profesora zwyczajnego  przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Prof. Przemysław Tyszkiewicz.

Grafik – miedziorytnik, tworzący swoje obrazy graficzne w takich technikach jak miedzioryt, akwaforta i akwatinta a ostatnio również na wielkoformatowych metalowych płytach - cordach oraz monumentalnych taflach szkła w autorskiej technice corsydianów.

Swoje prace prezentował na ok. 400 wystawach indywidualnych i zbiorowych – krajowych i zagranicznych. Ponad 6000 grafik jego autorstwa znajduje się w kolekcjach muzealnych i prywatnych w kraju i za granicą, mi.in. w Muzeum Miejskim Wrocławia, Muzeum Miedzi w Legnicy, Muzeum Tianjin w Chinach, University of Tennessee Knoxville w USA, University of Tokyo w Japonii, a także w kolekcjach: J. Chiraca, G. Schrödera, J.M. Barroso, A. Kwaśniewskiego, J. Nowaka-Jeziorańskiego, K. Pendereckiego, Grażyny Kulczyk i R. Demarco.

Najważniejsze osiągnięcia

  1. Projekt i wykonanie obrazu w autorskiej technice cordu (matryca metalowa) 15m x 2m. Realizacja 15 corsydianów wspólnie z artystą Tomaszem Urbanowiczem.
  2. Roztopione szkło jako nośnik obrazu z matrycy wklęsłodrukowej. 15 tafli szkła z reliefem graficznym 180cm x 70 cm
  3. Złoty medal „Zasłużony dla Miasta Wrocławia” 2018
  4. „Tyszkiewicz 18 ” indywidualna wystawa, MIA Galery, Wrocław 2018
  5. „Dekompresja” autorska wystawa, Galeria Sztuka na Miejscu, Wrocław 2022
Opieka promotorska

Język w jakim prowadzone będzie seminarium: polski, angielski, czeski

Charakterystyka projektów i badań, w które ma zostać włączony doktorant, w tym oczekiwane kompetencje praktyczne i teoretyczne doktorant

Ze względu na artystyczny charakter pracowni INTAGLIO, doktorant ma pełną swobodę w określeniu, kierunku oraz zakresu programu badawczego. Wręcz wymagane jest samodzielne wytyczanie i precyzowanie własnego obszaru prowadzonych badań. Ze względu na posiadany warsztat proponowane są realizacje w takich technikach jak: akwaforta, akwatinta, odprysk, sucha igła, miedzioryt, miękki werniks, mezzotinta, linoryt czy drzeworyt. Jednakże możliwe są również realizacje międzydyscyplinarne.

Dodatkowo od tego roku poszerzamy ofertę dla doktorantów o projekt zewnętrzny, autorskiego warsztatu i galerii „Oficyna Graficzna”, ul. Św. Antoniego 8, Wrocław.

Doktorant będzie włączany do większości projektów realizowanych w Oficynie, w zależności od programu jaki razem z promotorem zostanie mu wytyczony.

 

Charakterystyka współpracy dydaktycznej doktoranta z promotorem:

Od doktoranta wymagana jest biegłość rysunkowa i dobra znajomość warsztatu graficznego w którym będzie realizowana praca doktorska.

Doktoranta powinna charakteryzować podstawowa kultura osobista, komunikatywność, deklarowana gotowość poświęcenia się grafice oraz wiedza z zakresu sztuki.