Przejdź do treści

Promotor w Szkole Doktorskiej

dr hab. Karina Marusińska

Wydział Ceramiki i Szkła, Katedra Ceramiki, Pracownia Ceramiki Kontekstualnej

Charakterystyka działalności twórczej

Ukończyła ASP we Wrocławiu, Projektowanie Ceramiki (2003-2008) oraz m.in. międzynarodowe studia podyplomowe „Kaolin” na kierunku sztuka i design we współczesnej ceramice w ENSA Limoges we Francji i Chinach (2013-2014). W 2015 roku uzyskała stopień doktory, a w roku 2024 habilitację w dyscyplinie sztuki piękne. Współtworzyła grupę projektową Wzorowo. Należy do kolektywu Food Think Tank i grupy performerskiej Łuhuu!. Jest artystką interdyscyplinarną, animatorką społeczno-kulturalną, autorką instalacji, obiektów, rzeźb, prac wideo, performansów, realizacji site-specific. Korzysta z różnych narzędzi i technik, działa przede wszystkim w obszarze ceramiki i szkła.

Najważniejsze osiągnięcia

  1. 2022, 2023 „Looking Through Objects. Women in Contemporary Polish Design” – Muzeum Sztuk Stosowanych i Designu w Tallinie (Estonia), Nomus – Oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku
  2. 2018 „Homage to Beauty”, Prague International Design Festival Designblok – Art House Lapidarium Muzeum Narodowego w Pradze (Czechy)
  3. 2018 „Z drugiej strony rzeczy. Polski Dizajn po roku 1989” – Muzeum Narodowe w Krakowie
  4. 2016 European Triennial for Ceramics and Glass – Grand Hall of the Anciens Abattoirs of the City of Mons (Belgia)
  5. 2016 „Pragmatism and Beauty”, XXI Triennale International Exhibition – Mediolan (Włochy)
Opieka promotorska

Język w jakim prowadzone będzie seminarium

polski, angielski

Charakterystyka projektów i badań, w które ma zostać włączony doktorant, w tym oczekiwane kompetencje praktyczne i teoretyczne doktoranta

- Działania na styku sztuki, dizajnu, rzemiosła, nauki. Przedsięwzięcia społecznie zaangażowane.

- Ceramika kontekstualna – wszelkiego rodzaju działania, przy użyciu ceramicznego medium, uwzględniające i akcentujące szeroki kontekst, w którym są realizowane i do którego się odnoszą.

- Strategie projektowe i artystyczne oparte na wrażliwości społecznej i empatii wobec drugiego człowieka oraz istot nie-ludzkich. Możliwe podejścia do podejmowanych tematów: pragmatyczne, krytyczne, zaangażowane, spekulatywne.

- Eksperymenty konceptualne i formalne.

Oczekiwane kompetencje doktorantki/doktoranta: umiejętności warsztatowe w zakresie ceramiki, chęć eksperymentowania, poruszanie się w obszarach interdyscyplinarnych, zainteresowanie aktualnymi zjawiskami społecznymi, politycznymi, ekonomicznymi, środowiskowymi, w tym dotyczącymi kultury materialnej - relacji człowieka z przedmiotami.

Charakterystyka współpracy dydaktycznej doktoranta z promotorem

Działania interdyscyplinarne, współpraca z podmiotami zewnętrznymi.

Oczekiwane kompetencje doktorantki/doktoranta: komunikatywność, otwartość, empatia, wysoka etyka pracy, świadomość celu podejmowanych działań oraz ich wpływu na rozmaite aspekty otoczenia.