Przejdź do treści

Promotor w Szkole Doktorskiej

dr hab. Tomasz Opania, prof. ASP

Wydział Rzeźby i Mediacji Sztuki, Katedra Mediacji Sztuki, Pracownia Sztuki w Przestrzeni Publicznej

Charakterystyka działalności twórczej

Urodzony w 1970 roku w Gliwicach. Dyplom w zakresie rzeźby zrealizował w 1994 roku w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu w pracowni profesora Leona Podsiadłego. W roku 1993 otrzymał stypendium Ministra Kultury i Sztuki, w 1994 otrzymał stypendium Rządu Konfederacji Szwajcarskiej dla młodych artystów. W latach 1994–1996 studiował w École Supérieure d’Arts Visuels w Genewie w pracowniach rzeźby Alaina Zubera i ceramiki Setsuko Nagasawy. Od 1996 roku zatrudniony w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. W 2006 uzyskał stopień doktora a w 2017 doktora habilitowanego. W latach 1996–2012 prowadził zajęcia z rzeźby, a od 2011 roku z przedmiotu sztuka w przestrzeni publicznej. Współtwórca nowego kierunku studiów we wrocławskiej ASP – Mediacji Sztuki, którego w latach 2012–2014 był kierownikiem. Twórca programu studiów podyplomowych Mediacja i Rynek Sztuki, którego jest kierownikiem od 2019. Od 2021 wiceprzewodniczący Rady Dyscypliny Artystycznej w ASP we Wrocławiu.

Zajmuje się rzeźbą, instalacją, performance’em, działaniami w przestrzeni publicznej, projektowaniem. Buduje obiekty i wynalazki, wykorzystując różne techniki, bądź współpracując z fachowcami i rzemieślnikami. Jego „narzędzia sztuki” to często maszyny lub przyrządy służące do aktywnego odbioru. Są to rzeźby partycypacyjne angażujące widza i/lub zmuszające go do przyjęcia prognozowanej postawy. Realizuje również atrybuty, które wykorzystuje w wystąpieniach na żywo. Swoje prace traktuje jako komentarz do aktualnych zdarzeń i otaczającej go rzeczywistości. Interesuje go polityka oraz społeczeństwo. Prowadzi warsztaty dla młodzieży, dorosłych i osób wykluczonych: z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnymi i/lub stale bezrobotnymi.

Najważniejsze osiągnięcia

2015 DISPOSSESSION - Palazzo Dona Brusa - la 56 Biennale di Venezia – Wenecja,

2016 NIEMCY NIE PRZYSZLI – Kunsthaus - Drezno, Niemcy,

2018 TOMASZ OPANIA SALON WZORNICTWA – BWA - Wrocław,

2022 NA WSCHODZIE BEZ ZMIAN, wspólnie z Krzysztofem Skrzyneckim, galeria Mieszkanie Gepperta, Wrocław

2023 IT’S ALREADY BEEN BETTER, MIDWAY GALLERY, Boston, USA

Opieka promotorska

Charakterystyka projektów i badań, w które ma zostać włączony doktorant, w tym oczekiwane kompetencje praktyczne i teoretyczne doktoranta:

Badania nad szeroko rozumianymi zagadnieniami związanymi z rzeźbą, instalacją, performance’em, działaniami w przestrzeni społecznej i projektowaniem. Szczególnie interesujące będzie dla promotora zwrócenie uwagi na takie zagadnienia i zjawiska jak:

  1. Sposoby implementowania sztuki w przestrzeń publiczną.
  2. Działania z i dla wykluczonych społecznie oraz z lokalnymi społecznościami.
  3. Pozainstytucjonalny obieg sztuki.
  4. Praktyki artystyczne oparte na współpracy, kolektywie.
  5. Strategie twórcze oparte na partycypacji oraz poruszające się w obszarze estetyki relacyjnej.
  6. Działania performatywne i angażujące odbiorcę.
  7. Działania w obszarze sztuki jako komentarz do aktualnych zdarzeń społeczno-politycznych.
  8. Współczesne praktyki i strategie twórcze.

 

Charakterystyka współpracy dydaktycznej doktoranta z promotorem:

Wymagana będzie komunikatywność, zaangażowanie w pracę ze studentami, zainteresowanie aktualnymi problemami społeczno-politycznymi. Ogólna wiedza na temat sztuki i kultury ze szczególnym ukierunkowaniem na zjawiska od połowy XX wieku. Umiejętność organizacji i planowania.