Przejdź do treści

Promotor w Szkole Doktorskiej

dr hab.Marcin Czeski

Wydział Ceramiki i Szkła, Katedra Konserwacji i Restauracji Ceramiki i Szkła, Pracownia Konserwacji i Restauracji Witraży

Charakterystyka działalności twórczej

Jestem rzeczoznawcą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie rzemiosła artystycznego w specjalizacji witraż.  Zajmuję się tworzeniem nowych oraz konserwacją i restauracją witraży w bardzo szerokim zakresie – od badań nad zabytkowymi witrażami do prac konserwatorskich w obiektach architektonicznych. Wykonałem projekty i zrealizowałem współczesne witraże w ponad 100 budowlach sakralnych.  Prowadzę badania i inwentaryzacje witraży, w których uczestniczą studenci prowadzonej przeze mnie pracowni. Zajmuje mnie dawna technologia wykonywania witraży.

  • Konserwacja i restauracja całego zespołu witraży w Katedrze Gnieźnieńskiej
  • Konserwacja i restauracja witraży w Katedrze Poznańskiej
  • Badania i program konserwatorski dla zespołu średniowiecznych witraży z Chełmna, znajdujących się w Muzeum Okręgowym w Toruniu
  • Konserwacja i rekonstrukcja witrażowych okien w katedrze pw. Św. Wacława i Stanisława w Świdnicy
  • Współpraca w pracach konserwatorskich nad zespołami witraży z XVI i XVII wieku z terenów Pomorza Zachodniego