Przejdź do treści

Promotor w Szkole Doktorskiej

dr hab. Dominika Sobolewska, prof. ASP

Wydział Architektury Wnętrz, Wzornictwa i Scenografii, Katedra AW, Pracowania Projektowania Uważnego Przestrzeni i Obiektów Interaktywnych

Charakterystyka działalności twórczej

Artystka interdyscyplinarna, kuratorka, projektantka. Od kilkunastu lat związana z wrocławską ASP, gdzie w Katedrze Architektury Wnętrz prowadzi Pracownię Uważnego Projektowania Przestrzeni i Obiektów Interaktywnych. W okresie 2013-15 r. członkini zespołu projektowego Wydziału Przestrzeni Tematycznych przy Expo Milano 2015.

Autorka instalacji przestrzennych, interwencji artystycznych oraz obiektów interaktywnych. Orędowniczka nowych paradygmatów projektowania zorientowanych na empatię, krytykę, spekulację oraz misję społeczną.

Uczestniczka licznych wystaw i rezydencji artystycznych zorganizowanych zarówno w kraju jak i za granicą. Ostatnio zrealizowane prace o charakterze interaktywnym zorientowane są na prowokowanie empatii społeczno- środowiskowej. Poprzez eksplorację różnego rodzaju mediów, a w szczególności poprzez procesy partycypacyjne, autorka zachęca do społecznej refleksji nad kondycją dzisiejszej rzeczywistości. Swoje prace prezentowała min. w brukselskim Bozar, na XIII Biennale Sztuki Mediów WRO we Wrocławiu czy w Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki.

Opieka promotorska

Język w jakim prowadzone będzie seminarium: polski, angielski

Charakterystyka projektów i badań, w które ma zostać włączony doktorant, w tym oczekiwane kompetencje praktyczne i teoretyczne doktoranta: 

Badania z obszaru szeroko rozumianego projektowania, land artu a także zbliżonych praktyk artystycznych o charakterze empatycznym, krytycznym, spekulatywnym, społecznym, ekologicznym czy też partycypacyjnym. Prowadzone w duchu łączenia profesjonalnych doświadczeń doktoranta z interdyscyplinarną wiedzą pozyskiwaną w drodze świadomie prowadzonych eksperymentów wymagały będą umiejętności łączenia strategii kreacyjnych ze zdobyczami teoretycznymi innych dziedzin. W związku z powyższym, od przyszłego doktoranta oczekuje się nie tylko udokumentowanej okazałym dorobkiem wiedzy artystyczno-projektowej, ale również szerszego spojrzenia na problemy związane ze współczesnym projektowaniem. Doktorant musi wykazywać się umiejętnością dostrzegania nowych paradygmatów designu wynikających z przemian społeczno-cywilizacyjnych, oraz wstępnym rozeznaniem we współczesnych metodologiach z tego obszaru. Procesy poprzedzające efekt finalny będą tu równie istotne co sam rezultat. W miarę możliwości zakłada się współpracę z teoretykami i  specjalistami z innych obszarów, a także z  podmiotami zewnętrznymi.

 

Charakterystyka współpracy dydaktycznej doktoranta z promotorem:

Doktorant będzie aktywnie uczestniczył w inicjatywach dydaktycznych prowadzonych przez promotora bazujących na konsultacjach ze studentami, prowadzeniu projektów zespołowych, akcji partycypacyjnych, organizacji wystaw, współpracy ze środowiskami kulturotwórczymi etc. Od doktoranta oczekuje się:

umiejętności dokonywania krytycznej analizy potrzeb (społecznych i środowiskowych), prowadzenia tzw. Reseach in practice, oraz klarownego podsumowania swoich działań. Dodatkowo mile widziane następujące kwalifikacje: komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, koordynacji projektów, wiedza z obszaru współczesnych metod projektowych i artystycznych, wykorzystania nowych technologii w działaniach kreacyjnych, doświadczenie w praktycznych badaniach zorientowanych na użytkownika, w działaniach na pograniczu projektowania i działań społecznych, ekspertyza i zainteresowania w różnych obszarach sztuki i dyscypliny projektowej, od wystaw globalnych poprzez instalacje prospołeczne i przyjazne środowisku.

Kontakt