Przejdź do treści

Promotor w Szkole Doktorskiej

prof. Agata Danielak-Kujda

Wydział Architektury Wnętrz, Wzornictwa i Scenografii, Katedra Wzornictwa, Pracownia Biżuterii

Charakterystyka działalności twórczej

Projektowanie wzornicze obiektów codziennego użytku to obszar moich zainteresowań zawodowych. Wśród wdrożonych prac projektowych są m.in. oświetlenie, meble, wnętrza, pojazdy komunikacji publicznej. Byłam kuratorem projektów wystawienniczych, w tym międzynarodowych. Szczególnym obszarem moich badań i realizacji jest biżuteria. Jej projektowanie otwiera wyjątkowe możliwości, w szczególny sposób wpływa na proces komunikacji i wzbogaca możliwości interpretacji obiektu. W biżuterii istnieje szczególny związek wzornictwa i sztuki. Jest najstarszym wyrazem twórczości człowieka, uważana głównie za ozdobę, jest jednak wyrazem osobowości noszącego ją.

  • Kuratorka międzynarodowej wystawy "Nature Morte – Biżuteria" w Muzeum Narodowym we Wrocławiu, towarzyszącej wystawie „NATURE MORTE  – Współcześni artyści ożywiają tradycje martwej natury” autorstwa Michaela Petry, kuratora MOCA London.
  • Autorka naszyjnika na międzynarodową wystawę „Amber & Leonardo”. Kolekcję zaprezentowano w Gdańsku, w Centrum Św. Jana; w Londynie, Magan Gallery; Holandii, Galerie Door, na Legnickim festiwalu SREBRO 2018.
  • Kuratorka międzynarodowego projektu „Kosmos Lem Biżuteria” i autorka obiektu biżuteryjnego LLL; wystawa prezentowana w Muzeum Miejskim Wrocławia 10.2020 - 02.2021; w Krakowie 10 – 12.09.2022, podczas "Bomba Megabitowa. Festiwal Przyszłości”; w Muzeum Gdańska w Ratuszu Głównego Miasta 12.2022 - 01.2023; w Auli Wrocławskiej ASP 01. - 02.2022; Galerie DOOR, Niderlandy 08. - 09.2023; podczas konferencji naukowej pt. „Sztuka Kosmosu” 03. - 05.2023; CNT Politechniki Śląskiej, Gliwice; w Litewskim Narodowym Muzeum Sztuki w Wilnie 03. - 04.2024.
  • Projekt badawczo-rozwojowy: wzory przemysłowe biżuterii do metody wytwarzania addytywnego z fotopolimerów selektywnie utwardzanych światłem UV. Komplet biżuterii inspirowany wizualnymi rezultatami badań naukowych nad zachowaniem się płynów. Projekt dofinansowany z POIR.
  • Projekt systemu powtarzalnych elementów i wykonanie kolekcji autorskiej biżuterii (ponad 100 obiektów).
Opieka promotorska

Język w jakim prowadzone będzie seminarium: polski

Charakterystyka projektów i badań, w które ma zostać włączony doktorant, w tym oczekiwane kompetencje praktyczne i teoretyczne doktoranta:

Są to badania dotyczące obiektów wyrażających związki kulturowe, idee, osobowość czy też stan emocjonalny. Interesuje mnie implementacja abstrakcyjnej idei na obiekty użytkowe seryjne lub unikatowe, których funkcjonalność podporządkowana jest noszeniu ich na ciele, również  konkretna, sprecyzowana funkcja – dająca możliwość personalizacji w odniesieniu człowiek – obiekt lub urządzenie. Zakres badań jest wypadkową obserwacji, tego jak zmienia się kultura materialna i tendencja podkreślania indywidualności jednostki.

Charakterystyka współpracy dydaktycznej doktoranta z promotorem:

Wiedza na temat technik, technologii i materiałów stosowanych w wytwarzaniu obiektów codziennego użytku, umiejętność pracy w zespole, doświadczenie w realizacji projektów wzorniczych