Przejdź do treści

Promotor w Szkole Doktorskiej

prof. Urszula Smaza-Gralak

Wydział Architektury Wnętrz, Wzornictwa i Scenografii, Katedra Scenografii, Pracownia Projektowania Ubioru Kreacyjnego

Charakterystyka działalności twórczej

Od roku 1987 związana z Wydziałem Architektury Wnętrz, Wzornictwa i Scenografii. W roku 2011 wykonywała obowiązki Prodziekana, w kadencjach 2012-2016 i 2016-2020 pełniła funkcję Dziekana Wydziału.

Promotor w postępowaniach o nadaniu tytułu doktora honoris causa ASP im. E. Gepperta we Wrocławiu Ryszardowi Horowitzowi oraz Alessandro Mendiniemu.

Propagator idei związanych z programem sztuk wizualnych i promocją Wrocławia - Europejskiej Stolicy Kultury.

Od 2013 roku prowadzi dyplomującą Pracownię Projektowania Ubioru Kreacyjnego w Katedrze Scenografii.

Uprawiane dyscypliny: wystawiennictwo, grafika użytkowa, projektowanie ubioru.

Redaktor tekstów do publikacji, katalogów oraz pism artystycznych, juror w konkursach z zakresu projektowania graficznego, wystawiennictwa oraz stylizacji i ubioru; autorka projektów wystawienniczych, aranżacji przestrzeni i ekspozycji targowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym,; projektant współpracujący przy realizacji prezentacji ASP im. E. Gepperta z okazji 50. i 60. lecia Uczelni.

Pomysłodawczyni projektu „TRANSDESIGN-partnerstwo transgraniczne, dialog twórczych postaw”, realizowanego z partnerem czeskim w roku 2015 i niemieckim w roku 2017, prezentującego dokonania akademickiego środowiska projektantów na arenie międzynarodowej.

Wystawy indywidualne:

  •  „Urszula Smaza - Gralak do kwadratu”- aula ASP Wrocław, 2014;
  •  „Urszula Smaza - Gralak prezentuje TEMAT KOBIETA” - Galeria NEON, Wrocław, 2018;
  • „Urszula Smaza-Gralak prezentuje KOD - USG” - Galeria GEPPART, Wrocław, 2023;
  • Redakcja katalogów do wystaw: „TransDesign” (2015), „3D - der, die, das”(2017);
  • Projekt wydawniczy / redakcja naukowa - „Monografia Wydziału Architektury Wnętrz, Wzornictwa i  Scenografii 1950-2020 tom I - MISJA” (2024);
Opieka promotorska

Język w jakim prowadzone będzie seminarium: polski

Charakterystyka projektów i badań, w które ma zostać włączony doktorant, w tym oczekiwane kompetencje praktyczne i teoretyczne doktoranta:

Przedmiot badań doktoranta powinien wpisywać się w program Pracowni Projektowania Ubioru Kreacyjnego, którego celem jest przygotowanie studentów do pracy w zawodzie scenografa i projektanta kostiumu/ubioru a głównym założeniem szeroko pojmowana analiza ubioru jako medium informacyjnego.

Od kandydata oczekuje się samodzielności w prowadzeniu badań i składania sprawozdań z ich przebiegu, zaangażowania w proces dydaktyczny i współtworzenia intelektualnej przestrzeni Pracowni.

Przewiduje się czynny udział doktoranta w projektach międzynarodowych dotyczących problematyki ubioru, kostiumu, teatru i sztuki tekstylnej, w tym np.: konferencji Critical Costume czy Praskim Quadriennale.

W przypadku realizacji zajęć ze studentami wymiany międzynarodowej, szczególnie doceniana jest otwartość kulturowa i biegłość językowa.

Z tego też względu ważna jest szeroka wiedza o obecnym stanie badań nad kostiumem/ubiorem i eksploracja obszarów niszowych.

Charakterystyka współpracy dydaktycznej doktoranta z promotorem:

Od doktoranta oczekuje się wsparcia merytoryczno-formalnego w zakresie:

- poszerzenia oferty dydaktycznej Pracowni

- podejmowania działań organizacyjno-promocyjnych (wystawy, konkursy, warsztaty, etc.);

Zakres prowadzonych badań powinien uwzględniać potrzeby osób z niepełnosprawnościami, wykluczonych lub marginalizowanych i być oparty na:

- dotychczasowym doświadczeniu (praktyka zawodowa, udział w projektach artystycznych, działalność wolontariacka);

- wykorzystywaniu wiedzy z dostępnych źródeł (publikacje naukowe, archiwa muzealne, literatura tematyczna);

Kontakt