Przejdź do treści

Promotor w Szkole Doktorskiej

dr hab. Michał Staszczak, prof. ASP

Wydział Rzeźby i Mediacji Sztuki, katedra technik rzeźbiarskich, pracownia odlewnicza

Charakterystyka działalności twórczej

Michał Staszczak (ur. 1979) – absolwent rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu. Dyplom w 2005 roku w pracowni prof. Leona Podsiadłego, aneks z małej formy rzeźbiarskiej w pracowni prof. Jacka Dworskiego. Od 2006 roku zatrudniony w macierzystej uczelni, gdzie aktualnie prowadzi pracownię odlewnictwa artystycznego. W 2019 roku uzyskał tytuł doktora habilitowanego. W latach 2016-2020 kierownik Katedry Technik Rzeźbiarskich w ASP Wrocław. Od 2020 Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą i Promocji ASP Wrocław. Założyciel i współorganizator Festiwalu Wysokich Temperatur. Prowadzi warsztaty i pokazy odlewnicze, buduje plenerowe piece do topienia brązu, aluminium oraz żeliwa. Tworzy asamblażowe rzeźby, płaskorzeźby i instalacje, które odlewa z metalu. Interesuje go również zagadnienie obecności i nieobecności dzieła sztuki. W procesie twórczym wykorzystuje również technologię projektowania i druku 3D. Bierze udział w licznych wystawach w kraju i za granicą.

  • Artysta wizytujący w 50th Annual University of Minnesota Iron Pour, USA, 2019
  • Przeprowadzenie pokazów w trakcie 9th International Conference on Contemporary Cast Iron Art. Berlin, Niemcy, 2022
  • Rzeźba „Unicorn” w kolekcji stałej Caponi park sculpture Minnesota USA, 2023
  • prezentacja w trakcie Prototyp Festival, Vodojemy Žlutý kopec, Brno, Czech Republic, 2022
  • udział w wystawie IRON: Translating Territories, Royal Scottish Academy Finlay Room, Edinburgh, Great Britain, 2022
Opieka promotorska

Język w jakim prowadzone będzie seminarium: polski, angielski

Charakterystyka projektów i badań, w które ma zostać włączony doktorant, w tym oczekiwane kompetencje praktyczne i teoretyczne doktoranta:

Doktorant zostanie włączony w badania związane z różnymi technologiami odlewniczymi wykorzystywanymi przy tworzeniu rzeźb z metalu - brązu, aluminium oraz żeliwa. Będą one obejmowały cały proces realizacji obiektów z tych materiałów: wykonanie modelu i formy, topienie i odlewanie metalu oraz obróbkę. Doktorant będzie miał możliwość pracy z formami ze szkła wodnego, formami ceramicznymi oraz starożytnymi metodami formowania z wykorzystaniem naturalnych materiałów. Badania będą również poszerzone o aspekt zastosowania lanego metalu w obszarze instalacji i performance'u oraz obróbki cyfrowej i bruku 3D.

Charakterystyka współpracy dydaktycznej doktoranta z promotorem:

Oczekiwane kompetencje doktoranta:

Otwartość na eksperyment i współpracę z innymi twórcami, naukowcami, instytucjami oraz umiejętność pracy zespołowej.

Rozwijanie własnego warsztatu i języka twórczego w oparciu o możliwości techniczne pracowni Akademii we Wrocławiu

Gotowość do poszukiwania inspirujących tematów i tworzenia autorskich projektów artystycznych, edukacyjnych i wystawienniczych oraz do współpracy ze studentami i pracownikami.

Doktorant winien posiadać umiejętności z zakresu warsztatu rzeźbiarskiego oraz rysunkowego ze względu na rodzaj prowadzonych zajęć ze studentami w ramach obowiązkowej praktyki dydaktycznej.