Przejdź do treści

Sasak Stanisław

dr hab. Stanisław Sasak, Profesor ASP

Członek Komisji ds. dyscyplinarnych dla pracowników dydaktyczno-artystycznych na ASP we Wrocławiu

Członek Komisji Socjalnej ds. pracowniczych ASP we Wrocławiu

Członek Rady Naukowej Katedry Sztuki Mediów

Kontakt

W 1983 r. ukończył Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych we Wrocławiu na kierunku Architektura Wnętrz, a w 1986 r. na kierunku Grafika.

dr hab. Stanisław Sasak, prof. ASP

Pracownia Projektowania Multimedialnego

Prowadzone przedmioty

Projektowanie Multimedialne

Projektowanie Multimedialne i reklamowe

Projekt Interdyscyplinarny


  W 1983 r. ukończył Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych we Wrocławiu na kierunku Architektura Wnętrz, a w 1986 r. na kierunku Grafika.

  W 1986 r. podejmuję pracę w Muzeum Narodowym we Wrocławiu na stanowisku plastyka, gdzie min. realizuję wystawy stałe i czasowe oraz opracowuję materiały wydawnicze. W 1987 r. rozpoczynam pracę w PWSSP we Wrocławiu. Od ukończenia studiów staram się pogłębiać umiejętności inwentyczne w technologiach komputerowych łącząc tekst, grafikę, dźwięk oraz obraz statyczny i ruchomy w złożony użyteczny przekaz o charakterze: artystycznym, informacyjnym, dydaktycznym lub reklamowym. Stawiam na wnikliwość obserwacji, oryginalność oraz trafność formułowanego przekazu wizualnego.

   

   Nagrody i stypendia

   2014-2015Staż polegający na realizowaniu filmów i animacji na potrzeby działu HR. w ramach Programu Miejskiego Mozart u przedsiębiorcy Research & Engineering Center Sp. z o.o.

   1990 – I Nagroda w Międzynarodowym Konkursie Sztuki Komputerowej Digit Art w Budapeszcie, Węgry

   1990 – Wyróżnienie na Międzynarodowym Festiwalu Prix Arts Electronica w Linzu, Austria

   1989-1990 – Stypendium Ministra Kultury Republiki Francuskiej w L'Institut d'Arts Visuel w Orleanie, Francja

   Wystawy

   2019 – Dar Wrocławia, wystawa zbiorowa dydaktyków i studentów Katedry Sztuki Mediów oraz Katedry Projektowania Graficznego z ASP Wrocław, Duża Aula ASP w Wielkiej Zbrojowni w Gdańsku

   2016 – Lublin-Warszawa-Nancy Parantele, międzynarodowa wystawa zbiorowa, Centre Prouve Nancy, Francja

   2016 – Prezentacja Twórców z Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu – miasta Europejskiej Stolicy Kultury 2016, wystawa zbiorowa dydaktyków, absolwentów, studentów wrocławskiej ASP, Galeria Star Theatr, Pekin, Chiny

   2015 – Heimat X, Festiwal Wiesbadener Fototage, wystawa indywidualna, Galeria Pokusa w Wiesbaden, Niemcy

   2003 – WRO'03 Globalica, wystawa zbiorowa, udział w Międzynarodowym Festiwalu Multimedialnym, Wrocław

   Konferencje

   2015 – II Międzynarodowe Sympozjum Ceramiki I Szkła Ostrakon, wykład wraz z Krzysztofem Sadowskim, Sylwią Siemianowską Sztuka cyfrowej wizualizacji. 18 wieczny szklany kieliszek z badań na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu, Wrocław

   2014 – II Międzynarodowe Sympozjum Ceramiki I Szkła Ostrakon, wykład wraz z Krzysztofem Sadowskim, Sylwią Siemianowską Cyfrowa rekonstrukcja naczynia szklanego typu Schlaufenfadenbecher z XIII-XIV w., Wrocław

   Publikacje
   • 2020 – Sztuka cyfrowej wizualizacji. Xviii-wieczny kieliszek szklany z badań na ostrowie tumskim we wrocławiu, Ceramika i szkło w badaniach interdyscyplinarnych, wyd. Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza, Wrocław
   • 2017 – Pucharek typu Schlaufenfadenbecher z Wrocławia. Od analizy stłuczki do cyfrowej rekonstrukcji, Ceramika i szkło w archeologii i konserwacji, wyd. Instytutu Archeologii PAN, Ośrodek badań nad kulturą późnego antyku i wczesnego średniowiecza oraz Katedra Konserwacji i Restauracji Ceramiki i Szkła ASP we Wrocławiu
   • 2016 – Projektowanie multimedialne jako przykład zracjonalizowanego procesu twórczego, Obraz poruszony, wyd. ASP we Wrocłwiu