Biblioteka

Biblioteka

Aktualności

Ogólne zasady funkcjonowania Biblioteki ASP od 1 października 2020

W okresie epidemii lub zagrożenia epidemiologicznego Biblioteka ASP będzie funkcjonowała zgodnie z obowiązującymi zaleceniami sanitarnymi według poniższych zasad:

1.      Biblioteka realizuje jedynie wypożyczenia i zwroty, od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-14.00.

2.      Czytelnicy mogą składać e-mailowo zamówienie na książki dostępne w bibliotecznym katalogu komputerowym https://opacwww.asp.wroc.pl/catalog jedynie ze statusem „dostępny”, następnie będą otrzymywać powiadomienia e-mailowe potwierdzające złożone zamówienie wraz z informacją o godzinie i terminie odbioru. Kontakt: e-mail: biblioteka.wyp@asp.wroc.pl , tel.: 71 334 47 19  wew. 219.

3.      Zgodnie z zaleceniem Głównego Inspektora Sanitarnego Czytelnia, stanowiska komputerowe oraz ksero zostają zamknięte do odwołania. Materiały biblioteczne dotąd udostępniane na miejscu w Czytelni (poza wydawnictwami encyklopedycznymi, wydanymi przed 1950 r. oraz szczególnie cennymi) mogą być wypożyczane przez nauczycieli akademickich, doktorantów oraz dyplomantów na krótkie terminy, tj. do 5 dni roboczych.

4.      W bibliotece może znajdować się jednocześnie 1 czytelnik przy każdym stanowisku bibliotekarza.

5.      Każda osoba przebywająca w Bibliotece zobowiązana jest do zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki i przyłbicy, zdezynfekowania rąk przed wejściem oraz posiadania własnego długopisu.

6.      W ramach zapotrzebowania i możliwości kadrowych biblioteki realizowane będą zamówienia na wybrane skany artykułów z czasopism, krótkich fragmentów z książek. Biblioteka Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu nie udziela zezwoleń na publikację tych materiałów, nie bierze również odpowiedzialności za naruszenie prawa autorskiego dokonane przez zamawiającego oraz nie odpowiada za dalsze wykorzystanie materiałów reprodukowanych ze zbiorów Biblioteki ASP, podlegających ochronie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 r. (Dz.U.1994, nr 24, poz. 83).

7.      Zasady dokonywania zwrotów wypożyczonych materiałów bibliotecznych

a.      Zwroty odbywają się po uprzednim umówieniu mailowym lub telefonicznym biblioteka.wyp@asp.wroc.pl , tel.: 71 334 47 19  wew. 219.

b.      Zwroty dokonywane będą do pojemnika znajdującego się przy stanowisku dyżurnego bibliotekarza. Książki zwrócone dostają status kwarantanna i przez jej czas są oznaczone w katalogu komputerowym jako niedostępne.

c.      Zwrócone materiały zostaną poddane  3-dniowej kwarantannie w wyznaczonym do tego celu miejscu, każda z książek zostanie oznaczona datą wpływu.

8.      Zapisy nowych czytelników odbywać się będą bezkontaktowo poprzez rejestrację czytelnika w systemie biblioteczno-informacyjnym INTEGRO. Aby zarejestrować się w systemie należy wypełnić formularz na stronie katalogu bibliotecznego https://opacwww.asp.wroc.pl/catalog. Koniecznym jest wyrażenie zgody na kontaktowanie się Biblioteki z Czytelnikiem drogą mailową i telefoniczną. Weryfikacja danych będzie się odbywała poprzez listy studentów pobrane z właściwych Dziekanatów.

Zachęca się do korzystania z zasobów online (więcej informacji na stronie Biblioteki) oraz dostępnych baz danych: EBSCO i IBUK Libra. Po kody dostępu można zgłaszać się mailowo na adres biblioteka.wyp@asp.wroc.pl

Zachęcamy do korzystania z naszych zasobów elektronicznych. Zainteresowanych zdalnym dostępem do baz danych, wykupionych przez naszą bibliotekę, prosimy o kontakt mailowy, celem uzyskania dostępu.

Można również skorzystać z powszechnie dostępnych zasobów elektornicznych

- lista e-zasobów


Katalog zbiorów bibliotecznych - wyszukiwanie »

------------------------

We kindly inform you that due to the counteracting spread of COVID-19, the Library of ASP is changing the rules of making the collections available.

The reading room (including printing service) will not be open until further notice. At the request of the Library, the Rector has agreed to its opening in a limited scope. After prior e-mail contact (bib@asp.wroc.pl), students of the last years of upper secondary studies and PhD students can check out books. You will be informed by e-mail about the way and date of picking up the books ordered.

Clearance forms will be signed by e-mail. You should also enclose declaration that your thesis shall not be made available to anyone. 

Please use our services only in exceptional cases.

Other users who have checked out books may keep them until further notice, exceeding the return date will have no consequences.

We encourage you to use our electronic resources.


Kontakt:
Plac Polski 3/4
50-156 Wrocław

tel: (+48 71) 343-80-31 wew. 219,

e-mail:

kody dostępu do baz danych: bib@asp.wroc.pl

wypożyczenia/udostępnianie: epa@asp.wroc.pl

Katalog zbiorów bibliotecznych - wyszukiwanie »

Biblioteka i ośrodek informacji i dokumentacji stanowią podstawę jednolitego systemu biblioteczno-informacyjnego uczelni, pełnią funkcję ogólnodostępnej biblioteki oraz ośrodka informacji artystycznej i naukowej, są ogniwem ogólnokrajowej sieci bibliotecznej i wymiany informacji naukowej. Zbiory biblioteki liczą ok. 14 tys. książek, około 1.000 roczników czasopism oraz 3.700 katalogów z wystaw polskich i zagranicznych. Wśród nich znajdują się także cenne pozycje, trudno dostępne i unikalne.
Z ciekawszych pozycji na podkreślenie zasługuje 10-tomowa encyklopedia Visual of Art, kilkunastotomowa historia sztuki w języku niemieckim, wydana w 1927 r. przez Propylaen Berlin, kilkunastotomowe wydanie "Skiry" w języku francuskim o ważniejszych tendencjach i artystach sztuki, 15-tomowa Encyklopedia Sztuki Świata i inne.
Biblioteka udostępnia swoje zbiory książek i czasopism przez cały rok. Z jej usług korzysta około 600 czytelników miesięcznie. W czytelni dostępne są m.in. specjalistyczne czasopisma artystyczne krajowe i zagraniczne, takie jak Art in America, Artnews, Ceramics, Design, Domus, Form, Graphics, Kunstforum, Neues Glass.
Z kolei ośrodek informacji i dokumentacji gromadzi, dokumentuje i udostępnia materiały bibliograficzne uczelni oraz propaguje informacje o życiu i dokonaniach artystycznych pedagogów, studentów i absolwentów ASP (wydawnictwa zwarte, katalogi wystaw, wydawnictwa ciągłe, publikacje z czasopism itd.). Opracowuje i rozpowszechnia informacje sygnalne o wydarzeniach artystycznych w Polsce i na świecie, dla potrzeb uczelni oraz środowiska artystycznego okręgu dolnośląskiego. Ośrodek współpracuje z wiodącymi muzeami i galeriami w kraju w zakresie wymiany informacji i wydawnictw, dotyczących ważniejszych wydarzeń artystycznych. Ośrodek prowadzi działalność reprograficzną w ww. zakresie na potrzeby biblioteki oraz materiałów powierzonych przez pedagogów, studentów i osób z zewnątrz.

Zbiory biblioteki Głównej ASP w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej (DBC)

Zapraszamy do Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej.

Od 2006 r. Biblioteka Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu jest uczestnikiem Konsorcjum Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa (DBC). Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa jak określa umowa konsorcyjna jest inicjatywą wrocławskiego środowiska akademickiego, umożliwiającą współpracę bibliotek w zakresie digitalizacji i udostępniania sieciowego zbiorów bibliotecznych.


DOSTĘP DO CZASOPISM ELEKTRONICZNYCH I BAZ DANYCH

IBUK libra to pierwszy polski serwis książek elektronicznych. Baza zawiera elektroniczne wersje książek publikowanych przez najważniejsze polskie wydawnictwa naukowe, m.in.: PWN, Wolters Kluwer, WNT, WKiŁ oraz wydawnictwa naukowe wyższych uczelni. Dostępnych ok. 250 tytułów książek i czasopism z zakresu sztuk pięknych. Można przejrzeć listę zakupionych tytułów. Po kody dostępu proszę zgłaszać się mailowo na adres: bib@asp.wroc.pl

Filmiki instruktażowe jak założyć konto i poruszać się po platformie znajdują się na kanale IBUK: https://www.youtube.com/channel/UCBggHrI_9jOJjbvqRwZ9JLA

Link bezpośredni do bazy


Art Full Text 

jest obszerną bazą pełnotekstową, zawierającą pełny tekst ponad 320 czasopism. Ponadto baza zawiera indeksy i abstrakty ponad 680 czasopism naukowych, magazynów i publikacji branżowych oraz ponad 14.000 dysertacji z zakresu sztuki. Baza została zaprojektowana na potrzeby różnych użytkowników - badaczy sztuki, artystów, projektantów, studentów i osób zainteresowanych sztuką i historią sztuki, architekturą, projektowaniem wnętrz, itp. W bazie znajdują się indeksy ponad 219.000 obrazów. Tematyka bazy obejmuje: sztukę, archeologię, architekturę i historię architektury, historię sztuki, sztukę użytkową, malarstwo, rzeźbę, fotografię, sztukę drukarską, projektowanie kostiumów, projektowanie wnętrz i terenów zielonych, grafikę i wiele innych tematów.

Link bezpośredni do bazy

Baza Art Full Text jest dostępna z platformy EBSCOhost - link bezpośredni do platformy

Akademia Sztuk Pięknych otrzymała również dostęp do pakietu podstawowego EBSCO. W skład pakietu podstawowego EBSCO wchodzi 15 baz: Academic Search Complete, Business Search Complete i Regional Business News, Agricola, Health Source-Nursing/Academic Edition, Health Source-Consumer Edition, AHFS Consumer Medication Information, Master File Premier, Newspaper Source, Medline, ERIC, LISTA, GreenFile, Teacher Reference Center i European Views of the Americas: 1493 to 1750.

Dostęp bezpośredni do baz z komputerów znajdujących się w bibliotece ASP.

Materiały szkoleniowe w j.polskim są na stronie - link bezpośredni do strony

Filmy szkoleniowe w j.polskim na kanale YouTube: EBSCO Polska

Training materials - direct link


Wirtualna Biblioteka Nauki

W ramach Programu Wirtualna Biblioteka Nauki Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu została włączona jako jeden z uczestników do konsorcjum krajowego z możliwością dostępu do krajowych licencji akademickich Elsevier, Springer, Web of Knowledge oraz Wiley-Blackwell

Dostęp do baz Scopus i Web of Knowledge oraz czasopism Elsevier, Springer, WB, możliwy z numerów IP zarejestrowanych przez ICM Uniwersytet Warszawski czyli w sieci ASP.


Elsevier
http://www.sciencedirect.com/  (dostęp na serwerze wydawcy)
http://vls.icm.edu.pl/ss.html (dostęp na serwerze w ICM)


Springer
http://www.springerlink.com/  (dostęp na serwerze wydawcy)
http://vls.icm.edu.pl/cgi-bin/sciserv.pl?collection=springer (dostęp na serwerze w ICM)


Web of Knowledge
http://isiknowledge.com/  (dostęp na serwerze wydawcy)
http://zatoka.icm.edu.pl/sci/ (dostęp do bazy SCI na serwerze w ICM)


Wiley-Blackwell
http://onlinelibrary.wiley.com/ (dostęp na serwerze wydawcy)

DOSTĘP DO CZASOPISM POLSKICH, W WERSJI ELEKTRONICZNEJ.


COMPUTER ARTS
dostępne bezpłatnie na komputery PC/MAC, tablety oraz androidy. Można je pobrać z poniższych linków

Wersja na tablety iPad  
Wersja na urządzenia z Androidem
Wersja na komputery Mac/PC


ARTSTOR (kolekcje publiczne)

Artstor oferuje około 2 milionów publicznie dostępnych obrazów, filmów, dokumentów i plików audio ze specjalnych zbiorów bibliotecznych, badań wydziałowych i materiałów historii instytucjonalnej, a także setki tysięcy zdjęć z muzeów partnerskich o otwartym dostępie.

Każdy może przeglądać i pobierać zbiory publiczne; nie wymaga subskrypcji ani logowania.


BARWY SZKŁA

„Barwy Szkła” - www.barwyszkla.pl 
Obecnie jest to forma bardziej portalowa i dostępna na wszystkie urządzenia łącznie z mobilnymi.
Artykuły są wprowadzane kolejno i grupowane okresowo do kompletnej listy pełnego wydania.


Zaproponuj do zbiorów >

Żeby zgłosić propozycję zakupu książek lub czasopism,
wypełnij formularz na stronie katalogu bibliotecznego. Zgłoszenie jest po zalogowaniu do swojego konta bibliotecznego

Załączniki
Zobacz także