Studia podyplomowe

Obecnie Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu prowadzi studia podyplomowe  na pięciu kierunkach:

  • Studia podyplomowe "Mediacja Sztuki Współczesnej" - Studia trwają 2 lata.                                                                                                                                                                                  
Załączniki