Przejdź do treści

Malarstwo w obszarze nowych mediów

Brak uruchomienia na rok 2024/25

Malarstwo w obszarze nowych mediów

Warunki rekrutacji

Wymagania
 • LIMIT MIEJSC - 10 osób
 • KIERUNEK ADRESOWANY DO ABSOLWENTÓW UCZELNI WYŻSZYCH  bez względu na ukończony kierunek
 • KIERUNEK ADRESOWANY DO STUDENTÓW I SŁUCHACZY kierunku malarstwo.
 • KIERUNEK ADRESOWANY DO ARTYSTÓW 
 • NIE OBOWIAZUJE LIMIT WIEKU
Warunkiem przyjęcia jest
 • złożenie kompletu dokumentów 
 • wpłata I raty czesnego w kwocie 500,- zł (z dopiskiem kierunku)
Dokumenty
 • kwestionariusz, (w załączeniu)
 • kopia dyplomu ukończenia studiów,
 • 1 fotografie (35 x 45 mm) - o ile nie została wgrana do kwestionariusza
 • potwierdzenie wniesienia opłaty I raty czesnego w kwocie 500,- zł

 

Dokumenty można:

 • przesłać pocztą elektorniczną m.szumiejko@asp.wroc.pl
 • lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Plac Polski 3 / 4 50 - 156 Wrocław pok 106M
 • lub złożyć bezpośrednio do pok 106M pon/wt/śr/ćzw/pt od 8.00 do 15.00 ( w sierpniu 9.00 - 14.00)
Koszty studiów

2.450,- zł semestr 4.900 zł rocznie (pierwsza rata w kwocie 500,- zł płatna przy wpisie)

na konto ING BS S.A. O/Wroclaw  93105015751000000502696594

Termin składania dokumentów od 1 czerwca 2019r do wyczerpania limitu 10 miejsc

 

 

Osoby które życzą sobie otrzymać fakturę (za czesne) proszone są o wypełnienie wniosku w załączeniu i przesłanie  go na adres : eka@asp.wroc.pl 

KONTAKT Z KSIĘGOWOŚCIĄ POK. NR 112 LUB TEL. 71 343803171 3438031 WEWN. 231

UWAGA FAKTURY MUSZĄ BYĆ WYSTAWIONE W TYM SAMYM MIESIĄCU W KTÓRYM BYŁA DOKONANA OPŁATA

Oferta studiów

Program studiów

Zajęcia rozpoczynają się wg terminarza zjazdów co 2 tygodnie

Studia podyplomowe na kierunku Malarstwo w obszarze nowych mediów powstały z myślą o kandydatach, którzy chcą poznać dostępne narzędzia i doskonalić swoje umiejętności związane z szeroko definiowanym malarstwem, które budowane jest przy użyciu nowoczesnych narzędzi cyfrowych.

Naszym celem jest stworzenie słuchaczom przestrzeni do swobodnej, kreatywnej działalności artystycznej,  równocześnie umożliwić poznanie współczesnych środków wypowiedzi.

Podstawowym założeniem programu, jest realizacja cyklu zajęć tematycznych, opracowywanych równocześnie na wszystkich zajęciach, uwzględniając ich specyfikę. 

Doskonałe wyposażenie techniczno - technologiczne Pracowni Mediów Elektronicznych oraz Multimediów umiejscowione w Centrum Sztuk Użytkowych Centrum Innowacyjności  umożliwi realizację programu na wysokim poziome technicznym. 

Współcześnie definiowany warsztat artysty, to narzędzia, które wykraczają poza tradycyjny arsenał środków. Zapraszamy do poznania nowych możliwości budowania obrazu malarskiego!

Kontakt

tel. 71 34-380-31 wew 303

mail: m.szumiejko@asp.wroc.pl

Plac Polski 3/4, pok. 106-M

Do pobrania

Malarstwo w obszarze nowych mediów.
pdf, 122.66 KB
Malarstwo w obszarze nowych mediów.

 Informacje o kierunku.

Wniosek o wystawienie faktury
doc, 32.5 KB
Wniosek o wystawienie faktury

Studia podyplomowe.

Kwestionariusz osobowy
doc, 53.5 KB
Kwestionariusz osobowy

Studia podyplomowe.