III Pracownia Rysunku

prowadzący:

dr hab. Bogna Kozera - Radomska, adiunkt
mgr Patrycja Sap, asystent

Zajęcia pracowniano - warsztatowe
Zajęcia obowiązkowe I-V r.

Pracownia rysunku prowadzona przeze mnie jest jedną z wielu na wrocławskiej uczelni. Jednak chciałabym, aby będąc jedną z wielu - jednocześnie zachowała swój charakterystyczny profil, który jest bliski studentom wybierającym tą właśnie pracownię.

Bezwzględną wartością twórczą było jest i będzie: rzetelność umiejętności, sprawność manualna a przede wszystkim intelekt twórczy. Dlatego też studia powinno rozpocząć solidne studiowanie aktu, ponieważ te właśnie z pozoru nudne zajęcia najskuteczniej rozwijają rękę i oko. Tworzą podstawę i punkt wyjścia do stworzenia indywidualnego spojrzenia na własną pracę. Ważne jest aby studenci zapisujący się do tej pracowni mieli tego świadomość.

Tylko takie właśnie, rzetelne przygotowanie, poznanie samego siebie poprzez wypracowanie "własnej ręki", w połączeniu z emocjami i sercem - pozwala nam zdobycie możliwości kreacyjnych na najwyższym poziomie.

Istotne również jest to, aby trop indywidualnych, twórczych poszukiwań wyznaczała potrzeba serca, a nie moda i przykład płynący od innych. Ponieważ nie jest wstydem być "niemodnym", wstydem jest z całą pewnością być miernym. Wartość talentu, doskonalonych umiejętności, pozostaje ponadczasowa, z niej właśnie rodzi się twórczość.

Największą jednak wartością jest osiągnięcie takiego sprzężenia umiejętności intelektualno-manualnych, które pozwolą w pełni wypowiedzieć się przyszłemu twórcy. Dlatego tak ważną częścią kształcenia są realizowane prace domowe, w których studenci mają możność ujawniać i rozwijać świat własnych przeżyć i doświadczeń. Student ma nieograniczoną swobodę twórczą, jednak swoboda owa nie może być pozbawiona profesjonalizmu. Należy pamiętać, że studia są najlepszym czasem - co zawsze powtarzał twórca tej pracowni, prof. Nicole Nascow - na popełnianie błędów, twórczych błędów. Świat idzie "do przodu", młodzi ludzie rozumieją sztukę na swój własny sposób i na swój sposób powinni o niej mówić.