Jernajczyk Jakub

Wydział Grafiki i Sztuki Mediów
Katedra Sztuki Mediów
Pracownia Perswazji Medialnej

Ur. w 1980 r. we Wrocławiu artysta wizualny, matematyk, popularyzator nauki. Ukończył studia na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego (2003) oraz na Wydziale Grafiki i Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu (2008).

Doktor hab. sztuki, adiunkt w Katedrze Sztuki Mediów wrocławskiej ASP. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2010). W 2012 r. otrzymał stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców. Laureat konkursów INTER i eNgage Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2014). Członek pierwszej w Polsce Akademii Młodych Uczonych i Artystów (od 2010). Uczestnik wielu konferencji naukowych i wystaw artystycznych (m.in. w Niemczech, Korei Pd., USA i Australii).

W pracy twórczej, badawczej i dydaktycznej skupia się głównie na relacjach łączących sztukę z nauką. W szczególności interesują go poznawcze aspekty percepcji i wyobraźni wzrokowej oraz rola sztuki w przybliżaniu problemów naukowych. Tworzy instalacje multimedialne (głównie interaktywne) inspirowane matematyką, fizyką i filozofią. W pracach tych, na równi z wartością estetyczną, stawia aspekt poznawczy.

więcej na www.grapik.pl

Zobacz także