Jernajczyk Jakub

dr hab. Jakub Jernajczyk, prof. ASP

Dziekan Szkoły Doktorskiej ASP we Wrocławiu

Wydział Grafiki i Sztuki Mediów
Katedra Sztuki Mediów
Pracownia Poznania Wizualnego

j.jernajczyk@asp.wroc.pl

www.grapik.pl


Prowadzone przedmioty

  • Poznanie wizualne – Sztuka Mediów, II i III rok lic., I i II rok mgr

  • Zagadnienia naukowe w sztuce – Sztuka Mediów, I mgr

  • Visual cognition in art and science – Szkoła Doktorska


W 2003 r. Ukończył studia na WydzialeMatematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunek Matematykaa 2008 na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, kierunek Projektowanie graficzne.

W swojej pracy twórczej, badawczej i dydaktycznej skupiam się na relacjach łączących sztukę z nauką. Interesują mnie głównie poznawcze aspekty percepcji i wyobraźni wzrokowej oraz rola sztuki w przybliżaniu problemów naukowych. Tworzone przeze mnie instalacje multimedialne odnoszą się zazwyczaj do problemów z zakresu matematyki i filozofii. Dla wyróżnienia takiego typu aktywności artystycznej, w którym wiodącą rolę odgrywa poznawcza i wiedzo-twórcza wartość dzieła, posługuję się terminem „sztuka poznania”. Wśród moich zainteresowań badawczych znajdują się takie zagadnienia szczegółowe jak: archetypy metodologiczne w nauce i sztuce, wizualne składowe metafor poznawczych, analogowe i dyskretne systemy kodowania informacji.


Nagrody i stypendia

2017 – Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za osiągnięcia dydaktyczne

2014 – III Nagroda w konkursie INTER Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej

2012 – Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców

2010 – Wyróżnienie Honorowe na Ogólnopolskiej Wystawie Rysunku Studenckiego w Toruniu

2009 – Nagroda Prezydenta Szczecina na Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Wizualnej inSPIRACJE SPACE

Wystawy

2021 – INVISIBLE - Międzynarodowa Wystawa Grafiki i Sztuki Mediów, wystawa zbiorowa, College of Creative Arts Toi Rauwhārangi at Massey University, Wellington, Nowa Zelandia

2020 – Wystawa Wzorowa, wystawa zbiorowa (autorska koncepcja i kuratorstwo), Galeria Entropia, Wrocław

2017 – Filozoficzne Zoo, wystawa indywidualna, Szewska Pasja, Wrocław

2015 – MathArt, wystawa indywidualna, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków

2013 – Przestrzenie ruchów dyskretnych, wystawa indywidualna, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław

Konferencje

2020 – Seminarium 10 lat Akademii Młodych Uczonych i Artystów,wykład: Trudności interdyscyplinarności, Wrocławskie Centrum Akademickie, Wrocław

2019 – The 4th Interdisciplinary Scientific Conference Mathematical Transgressions, wykład: Thinking in images – mathematical inspirations in contemporary conceptual art, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków

2018 – Ogólnopolska Konferencja Naukowa Filozofia w informatyce IV, wykład: Wzorzec i kopia – meta-zasada obecna w filozofii, informatyce oraz sztukach rzemieślniczych, Politechnika Warszawska, Warszawa

2017 – Ogólnopolska Konferencja Naukowa Filozofia w informatyce III, wykład: Ziarna myśli – o dyskretnej reprezentacji słów i obrazów, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

2016 – The MATRIX Conference, Geometric cognitive metaphors – the coexistence of mathematics, philosophy and art, University of Leeds, UK

Publikacje

2020 – Jak pokazać to, czego pokazać nie można? O obrazowaniu liczb niewymiernych, Studia Philosophica Wratislaviensia vol. XV, fasc. 3, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

2019 – Zasada wzorca i kopii – o podobieństwie metod stosowanych w rzemiośle, filozofii i programowaniu, [w:] Przedmioty wirtualne, red. P. Stacewicz, B. Skowron, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

2018 – Ziarna myśli – o własnościach dyskretnych form reprezentacji informacji, [w:] Problemy filozofii matematyki i informatyki, red. R. Murawski, J. Woleński, Wydawnictwo Naukowe UAM

2018 – Circle and sphere – geometrical speculations in philosophy, razem z Bartłomiejem Skowronem, [w:] Mathematical Transsgrestions 2015, red. P. Błaszczyk, B. Pieronkiewicz, Universitas

2015 – Irrational images – the visualization of abstract mathematical terms, „MATHEMATICA APPLICANDA” Vol 43, No 2.

Zobacz także