Grzybowicz Dariusz

prof. Dariusz Grzybowicz

Członek Rady Wydziału

Członek komisji egzaminacyjnej

Członek zespołu egzaminacyjnego – przewody doktorskie

Członek Rady Katedry, Członek Komisji Dyplomowych

Promotor prac licencjackich i magisterskich

Promotor prac doktorskich

Wydział Architektury Wnętrz, Wzornictwa i Scenografii

Katedra Architektura Wnętrz

Pracownia Projektowania Architektury Wnętrz i Przestrzeni Wirtualnych

dgr@asp.wroc.pl


Prowadzone przedmioty

  • Projektowanie Architektury Wnętrz i Przestrzeni Wirtualnych
  • Metodologia Projektowania Komputerowego 


W 1992 r. ukończył studia na Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, kierunek Architektura Wnętrz. Dyplom uzyskał w II Pracowni Projektowania Architektury Wnętrz u prof. Michała Jędrzejewskiego (honorowo wyróżniony przez Ministerstwo Kultury i Sztuki w 1994, prezentowany między innymi na wystawach: Maastricht, 1993; Brunszwik, 1995; Halle, 1995; W kręgu Winczego, 1996). Kierownik Pracowni Projektowania Architektury Wnętrz i Przestrzeni Wirtualnych. Autor wielu scenografii wirtualnych na potrzeby filmu, reklamy oraz spektakli teatralnych. 

Nagrody i stypendia

1997 – Wyróżnienie w IV Ogólnopolskim konkursie Wielkich Marzycieli DYBY ‘97 Gdańsk

1996 – Nagroda Dziekana AW i WP za osiągnięcia w procesie dydaktycznym oraz nagroda Rektora ASP we Wrocławiu za szczególne osiągnięcia w procesie dydaktycznym

1994 – Wyróżnienie Ministra Kultury i Sztuki na Ogólnopolskiej Wystawie Najlepszych Prac Dyplomowych Studentów Uczelni Plastycznych ’94

Konferencje

2019 – Konferencja międzynarodowa Interior/Exterior. Comon Space w ramach Nocy Muzeów we Wrocławiu, prelekcja wraz z mgr Karolina Cykowska-Halczuk, as., temat Architecture in the context of virtual space /Architektura w kontekście przestrzeni wirtualnej, organizatorzy Wyższa Szkoła Humanistyczna we Wrocławiu, Erasmus +, miejsce – Wyższa Szkoła Humanistyczna we Wrocławiu

2018 – Targi Budownictwa i Kamieniarstwa TARBUD, prelekcja wraz z mgr Karolina Cykowska-Halczuk, as., temat Project activities in the virtual space, Hala Stulecia we Wrocławiu

2016 – Konferencja międzynarodowa – V Edycja Sztuki Cyfrowej PatchLab 2016 PatchLab Generator: Between creation and technology, prelekcja wraz z mgr Karolina Cykowska-Halczuk, as., temat Project activities in the virtual space / Działania projektowe w przestrzeni wirtualnej, organizatorzy Akademia Sztuk Pieknych im. Jana Matejki w Krakowie, czasopismo naukowe Cyberempathy, miejsce Pawilon Wyspiańskiego w Krakowie

2015 – Konferencje ogólnopolska Dotacje na innowacje – Jak skutecznie pozyskać dotacje B+R w ramach targów: Innowacje – Technologia – Maszyny 2015, prelekcja wraz z mgr Karolina Cykowska, as., mgr Bartosz Zamarek, as., temat: Działania projektowe podejmowane przez pracowników naukowo-dydaktycznych i studentów Wydziału Architektura Wnętrz i Wzornictwo Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, organizatorzy: magazyn o dotacjach Fundusze Europejskie, Akademia Wspierania Innowacyjności, Targi ITM Polska w Poznaniu

2015 – Wykład autorski w Uczelni Escuela de Arte y Superior De Diseño de Alicante, Hiszpania

2011 – Seminarium naukowe Oblicza komunikowania wizualnego, autor prelekcji, Centrum Sztuki i Techniki cyfrowej w Kielnarowej

Wystawy

2019 – wystawa indywidualna prac graficznych, Galeria Ami, Wrocław

2015 – wystawa indywidualna, Escola d’Art  i Superior de Disseny, Alicante, Hiszpania

2015 – Niemcy nie przyszli, wystawa zbiorowa, Muzeum Współczesne we Wrocławiu

2000 – Wrocław'2000 – moje miasto, wystawa zbiorowa, Wytwórnia Filmów Fabularnych we Wrocławiu

1993 – Ogólnopolska Wystawa Najlepszych Prac Dyplomowych Studentów Uczelni Plastycznych – Dyplom'92, IWP w Warszawie

Publikacje

2019 – Rozdział w monografii K. Cykowska-Halczuk, D. Grzybowicz, Działania projektowe w przestrzeni wirtualnej, w: Przestrzeń pomiędzy, red. M. Pińczyńska, P. Ochman-Tarka, Wydział Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie, Kraków

2018 – Artykuł naukowy Wirtualna rekonstrukcja Wystawy Ziem Odzyskanych we Wrocławiu, w: Wnętrze/Zewnętrze. Przestrzeń wspólna, Wyższa Szkoła Humanistyczna, Wrocław

2011 – Artykuł naukowy Autorska metoda konstruowania przestrzeni wirtualnej umożliwiająca percepcję przestrzeni otwartej (pejzaż tło otoczenie), w: Oblicza komunikowanie wizualnego, pod red. R. Polaka, Konsorcium Akademickie, Rzeszów