Weselski Marek

dr Marek Weselski, as.

Wydział Ceramiki i Sztuki

Katedra Konserwacji i Restauracji Ceramiki i Szkła


m.weselski@asp.wroc.pl

dr Marek Weselski, as.