Bonter-Jędrzejewska Renata

mgr Renata Bonter-Jędrzejewska, as.

Wydział Ceramiki i Szkła

Katedra Ceramiki


r.bonterjedrzejewska@asp.wroc.pl