Pracownia Projektowania Graficznego/Plakatu


prowadzący
p
rof. zw. Ludwik Żelaźniewicz
as. Michał Matoszko


przedmioty
Projektowanie graficzne [III–V rok]
Kompozycja brył i płaszczyzn [I rok]
Podstawy Projektowania Graficznego [I rok]


cele kształcenia
Celem przedmiotu jest wykształcenie umiejętności graficznego przedstawiania (ilustrowania) rzeczy, zjawisk, idei, pojęć, w zespole obiegowych środków przekazu (książka, plakat), uwzględniając intencje przekazu (perswazja, orientacja, oświata, reklama) oraz techniki publikowania (poligrafia, emisje wizyjne).


treści kształcenia
Treści kształcenia w podstawie dotyczą znajomości i umiejętności operowania tworzywem graficznym. Stanowi je słowo i obraz oraz materia i przestrzeń zespołu obiegowych środków przekazu (książka, prasa, plakat).

W zakresie słowa, treści dotyczą jego graficznej struktury, przyswajania i postrzegania liter, znaków pisma drukarskiego, tekstu.

W zakresie obrazu, treści dotyczą zależności graficznych na linii przedmiot, wizerunek, znak oraz przyległości metafor graficznych stosowanych w przedstawianiu idei i pojęć.

W zakresie form wydawniczych treści dotyczą ich rodzajów, gatunków, własności bibliologicznych oraz materii i przestrzeni obiektów.

Powyższe treści uzupełnia zespół zagadnień druku w tym cyfrowych technik prepress.


Semestry / godz. tyg.:
III – 5, IV – 5,  V – 6, VI – 6, VII – 6 / 8*, VIII – 6 / 8*, IX – 6 / 8*, X – 6 / 8*
Punkty ECTS:
III – 5, IV – 5, V – 7, VI – 7, VII – 7 / 12*, VIII – 7 / 12*, IX – 9 / 17*, X – 8 / 11*
* dla wyboru przedmiotu jako pierwszy dyplomujący