II Pracownia Projektowania Mebli

II Pracownia Projektowania Mebli

Pracownia Dyplomująca


PROWADZĄCY 

dr hab. Stanisław Figiel, prof. uczelni

mgr Magdalena Kasprzyca, as.

mgr Przemysław Słowik, as.

CEL

Program realizowany w Pracowni obejmuje projektowanie mebli oraz wybranych elementów wyposażenia wnętrz. Ma na celu z jednej strony podejmowanie przez studentów wieloaspektowych zagadnień związanych z funkcją projektowanych obiektów, z drugiej – rozwijanie kreatywności w zakresie formy mebla. Nacisk kładzie się również na właściwe rozumienie zasad konstrukcji oraz logicznego łączenia różnorodnych materiałów występujących w meblarstwie. W procesie dydaktycznym zwraca się uwagę na właściwe podanie projektu, czyli opracowanie techniczne i prezentacyjne.

OPIS

Tematyka realizowanych zadań w Pracowni Projektowania Mebli II jest różnorodna, podejmuje zagadnienia mebli produkowanych seryjnie, unikatowych, a także problematykę społeczną pozostawiając ostateczny wybór studentowi. Zadania projektowe przygotowywane są w taki sposób, aby z semestru na semestr wzrastał stopień ich złożoności, tworząc spójną, programową całość. Pracownia realizuje program aktywnego uczestnictwa studentów przy realizacji wybranych prototypów mebli i program pracy w materiale.

W trakcie nauki studenci mają okazję do nawiązywania kontaktów z przedstawicielami przemysłu meblowego poprzez udział w odbywających się cyklicznie warsztatach i konkursach meblowych. Do ważniejszych osiągnięć studentów pracowni należy zaliczyć stałą współpracę z producentami mebli, a także uczestnictwo w konkursach z zakresu projektowania wnętrz i mebli oraz udział w wystawach tematycznych promujących polską szkołę wzornictwa meblowego.

PRZEDMIOTY 

·        Projektowanie Mebli

ZAPISY

Zapisy do Pracowni Projektowania Mebli nr II  na studiach I i II stopnia  odbywają się  w ramach ustalonych limitów na kierunku studiów – Architektura Wnętrz, na podstawie indywidualnych zgłoszeń studentów. Decyduje kolejność zgłoszeń.

LITERATURA

 1. J. Smardzewski, Projektowanie mebli
 2. J.Jabłoński, Ergonomia produktu. Ergonomiczne zasady projektowania produktu
 3. Czesławy Frejlich (red.), Rzeczy niepospolite. Polscy projektanci XX Wieku
 4. Stanisław Dzięgielewski, Jerzy Smardzewski, Meblarstwo. Projekt i konstrukcja
 5. Tim Brown, Zmiana przez design
 6. Victor Papanek, Dizajn dla realnego świata
 7. Angeli Sachs, Claudia Banz, Michael Krohn, Social Design
 8. Kenya Hara, Designing Design
 9. Mark Miodownik, W rzeczy samej
 10. Deyan Sdjic, Język rzeczy
 11. Fiell Peter, Fiell Charlotte, Design. Historia projektowania

KONTAKT

sfi@asp.wroc.pl

m.kasprzyca@asp.wroc.pl