Przejdź do treści

II Pracownia Projektowania Mebli

Sylwia Siekirka, Zestaw mebli White Line

Pracownia dyplomująca

Program i cel

Tematyka realizowanych zadań w Pracowni Projektowania Mebli Il jest różnorodna, podejmuje zagadnienia mebli produkowanych seryjnie, unikatowych, a także problematykę społeczną pozostawiając ostateczny wybór studentowi. Zadania projektowe przygotowywane są w taki sposób, aby z semestru na semestr wzrastał stopień ich złożoności, tworząc spójną, programową całość. Pracownia realizuje program aktywnego uczestnictwa studentów przy realizacji wybranych prototypów mebli i program pracy w materiale. W trakcie nauki studenci mają okazję do nawiązywania kontaktów z przedstawicielami przemysłu meblowego poprzez udział w odbywających się cyklicznie zadaniach semestralnych realizowanych we współpracy z producentami. Program realizowany w Pracowni ma na celu z jednej strony podejmowanie przez studentów wieloaspektowych zagadnień związanych z funkcją projektowanych obiektów, z drugiej – rozwijanie kreatywności w zakresie formy mebla. Nacisk kładzie się również na właściwe rozumienie zasad konstrukcji oraz logicznego łączenia różnorodnych materiałów występujących w meblarstwie. W procesie dydaktycznym zwraca się także uwagę na właściwe podanie projektu, czyli opracowanie techniczne i prezentacyjne.

Formy kształcenia

 • wykłady

 • ćwiczenia,

 • konsultacje

Warunki zapisu

Zapisy do Pracowni Projektowania Mebli nr II na studiach I i II stopnia odbywają się w ramach ustalonych limitów na kierunku studiów – Architektura Wnętrz, na podstawie indywidualnych zgłoszeń studentów.

Materiały dydaktyczne

 1. J. Smardzewski; Projektowanie mebli.

 2. Swaczyna, Giełdowski; Konstrukcje mebli (cz.1 i cz.2).

 3. W. Prządka, Szczuka J.; Technologia Meblarstwa, cz. 1-2.

 4. L. Giełdowski; Rysunek techniczny dla stolarza i technika technologii drewna.

 5. M. Sławiński; Rysunek zawodowy dla stolarza.

 6. Jabłoński J.; Ergonomia produktu. Ergonomiczne zasady projektowania produktów, Politechnika Poznańska, 2006.

 7. Norman D.; Design of Everyday Things, przeł. Malina D., Karakter, 2018.

 8. Rojek-Adamek P., Designerzy; Rola zawodowa Projektanta w oglądzie socjologicznym, Warszawa: Wyd. Naukowa Scholar, 2019.

 9. Rosińska M., Przemyśleć u/życie. Projektanci. Przedmioty. Życie Społeczne, Warszawa.

 10. Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, 2010.

 11. Papanek V., Dizajn dla realnego świata, przeł. Holzman J., Łódź: Recto verso, 2012.

 12. Nerwowa drzemka. O poszerzaniu pola w projektowaniu, pod red. Cichacki S., Świątkowska B., Warszawa: Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, 2009.

 13. Strony internetowe: label-magazine.com/dizajn; www.designboom.com

  www.wallpaper.com/desigwww.dezeen.com/design/; design-milk.com/