Katedra Mediacji Sztuki

Kierownik Katedry Mediacji Sztuki: prof. nadzw. Daria Milecka

Studia stacjonarne I i II stopnia


MEDIACJA SZTUKI to nowy, unikalny kierunek w kraju, który stanowi połączenie praktyki i teorii sztuki. Mediacja to dialog rozumiany jako połączenie specjalności krytyka i kuratora. Uczymy dialogu między sztuką a publicznością, artystą
a odbiorcami, krytykiem i kuratorem a wymogami rynku.

Nasz kierunek powstał jako reakcja na najnowsze zjawiska sztuki, wpływ sieci, najnowszych technologii  i zmieniającą się rzeczywistość rynkową.

Kształcimy w dwóch obszarach:

 1. nasi studenci zdobywają umiejętności warsztatowe w profesjonalnych pracowniach artystycznych,
 2. pogłębiają wiedzę z zakresu teorii i historii sztuki, krytyki artystycznej, kuratorstwa, współczesnej kultury, mediów i trendów związanych z zasadami funkcjonowania rynku sztuki.

Mediacja Sztuki nadaje praktyczny wymiar zawodowi artysty i pomaga mu znaleźć miejsce na rynku pracy. Absolwent kierunku:

 • zdobywa wiedzę oraz praktykę z zakresu pracy artysty plastyka,
 • potrafi poruszać się swobodnie w wybranych dziedzinach sztuk wizualnych,
 • umie pisać teksty krytyczne o sztuce,
 • zorganizować miejsce wystawiennicze i galerię,
 • zaprojektować długofalowe działanie animacyjne i warsztatowe,
 • napisać projekt i go sfinansować,
 • zna najnowsze strategie artystyczne i rynkowe,
 • wie, jak korzystać z najnowszych technologii, mediów oraz promocji w sztuce.
 • potrafi zorganizować sobie miejsce pracy i rynek odbiorców.

Egzamin dyplomowy jest dwuczłonowy:

 1. realizacja artystyczna z wybranej dyscypliny artystycznej;
 2. projekt twórczy-I stopień, projekt kuratorski-II stopień (np. organizacja wystawy, warsztatów, pokazu audiowizualnego, sympozjum, konferencji, wywiad, tekst krytyczny itp. - do wyboru.)

Pracownie dyplomujące:
studenci wybierają pracownię dyplomującą do części artystycznej z puli pracowni uczelni po uzyskaniu zgody prowadzącego pracownię:

 • Pracownia Komunikacji Twórczej - Prof. zw. Eugeniusz Józefowski
 • Pracownia Słowa i Obrazu - Prof. nadzw. Daria Milecka
 • Sztuka w Przestrzeni Publicznej - ad. dr hab Tomasz Opania 
 • Pracownie Malarstwa
 • Pracownie Rysunku
 • Pracownie Rzeźby
 • Pracownie Grafiki
 • Pracownie Ceramiki
 • Fotografia

Mediacja Sztuki ASP Wrocław okiem drona! Zapraszamy!
https://www.youtube.com/watch?v=97lyV2havZQ&feature=youtu.be


Kontakt:
Kierownik Katedry: katedra.mediacji.sztuki@gmail.com
Dziekanat Wydziału Malarstwa i Rzeźby
mgr Marta Bartczak
tel: (71) 343 80 31 wew. 221
e-mail: dziekanatmirz@asp.wroc.pl

Godziny otwarcia dla studentów:
Poniedziałek 11.00 - 14.00
Wtorek 11.00 - 14.00
Środa NIECZYNNY
Czwartek 11.00 - 14.00
Piątek 11.00 - 14.00

Załączniki