Przejdź do treści

Katedra Mediacji Sztuki

Mediacja sztuki to unikalne połączenie praktyki i teorii artystycznej. Rozwijany od 2012 roku kierunek proponuje innowacyjne spojrzenie na zagadnienia twórczości jako sposobu kreowania wartościowych relacji między artystą, publicznością i instytucją w szerokim otoczeniu społecznym.

Mediacja sztuki poszerza przestrzeń dialogu i wymiany intelektualnej pomiędzy praktyką artystyczną, kuratorską i instytucjonalną a wiedzą o sztuce i jej zmieniających się współczesnych, w tym ekonomicznych, uwarunkowaniach.

Kierunek powstał jako reakcja na aktualne zjawiska artystyczne i społeczne, takie jak: krytyka instytucjonalna, zwrot performatywny i edukacyjny w sztuce, technologiczne zapośredniczenie komunikacji, postępująca cyfryzacja różnych dziedzin życia oraz wynikające z niej nowe narzędzia sztuki. Kluczowa dla mediacji sztuki interdyscyplinarność pozwala wykraczać poza – swoiste dla określonych dziedzin artystycznych i naukowych – mechanizmy przenoszenia i pozyskiwania wiedzy oraz włączać studiujących w procesy jej tworzenia.

Pojęcie mediacji, zaczerpnięte m.in. z tradycji filozoficznej (szczególnie heglowskiej, gdzie oznacza ono podstawowe prawo rozwoju ducha) jest jednak definiowane głównie poprzez analizę aktualnej praktyki kuratorskiej instytucji artystycznych Wrocławia,
w których prowadzone są zajęcia dydaktyczne: Centrum Sztuki WRO, Biuro Wystaw Artystycznych, Muzeum Pana Tadeusza, Muzeum Narodowe/Pawilon Czterech Kopuł, Centrum Historii Zajezdnia, Domek Miedziorytnika, Centrum Technologii Audiowizualnych.

W trakcie autorskich zajęć studenci zapoznają się z teoretycznymi i praktycznymi
(w tym: kreatywnymi, programowymi, proceduralnymi, organizacyjnymi, marketingowymi i finansowymi) aspektami międzynarodowych projektów artystycznych, realizowanych w różnych obszarach szerokiego pola sztuki współczesnej. Eksplorując tę przestrzeń, studenci uczą się świadomego organizowania aktywnych środowisk sprzyjających rozwijaniu własnej, ukierunkowanej na odbiorcę kreatywności programowej i organizacyjnej.

Kształcimy w obszarach praktyk artystycznych i strategii twórczych oraz projektowania wydarzeń artystycznych.

Wybierając kierunek mediacja sztuki, otrzymasz możliwość:

 • zdobycia umiejętności warsztatowych w wybranych pracowniach artystycznych,
 • pogłębienia wiedzy z zakresu teorii i historii sztuki, krytyki artystycznej, estetyki
 • i filozofii sztuki,
 • badania problemów współczesnej kultury i języka nowych mediów, zaznajomienia się z metodami pracy i warsztatem kuratora i krytyka sztuki,
 • krytycznej analizy ekonomicznych i administracyjnych podstaw sztuki oraz zasad funkcjonowania rynku sztuki,
 • współpracy z instytucjami zaangażowanymi w przygotowywanie i organizację znaczących wydarzeń artystycznych.
 • Mediacja sztuki nadaje praktyczny wymiar zawodowi artysty i pomaga mu odnaleźć się na rynku pracy. Dzięki studiom na naszym kierunku absolwent:
 • dysponuje praktyczną wiedzą warsztatową w wybranych dziedzinach artystycznych,
 • swobodnie porusza się w wybranych dziedzinach sztuki współczesnej jako artysta, kurator, producent, krytyk bądź edukator,
 • jako autor tekstów użytkowych, informacyjnych bądź krytycznych aktywnie współtworzy obieg sztuki współczesnej,
 • potrafi realizować działania animacyjne, edukacyjne i warsztatowe jako artysta, producent lub kurator,
 • wie, w jaki sposób strategicznie zaplanować, przygotować, zrealizować, ocenić i rozliczyć projekt twórczy bądź wydarzenie artystyczne,
 • potrafi stworzyć własne miejsce pracy, wpisując się w potrzeby określonej grupy odbiorców i ciągle doskonaląc własne interdyscyplinarne umiejętności,
 • krytycznie analizując zapotrzebowania rynku i najnowsze strategie artystyczne, potrafi utrzymać integralność własnej praktyki twórczej,
 • zna nowe narzędzia komunikacji, potrafi korzystać z najnowszych technologii, zarówno jako mediów sztuki, jak i jej promocji.

 

Pracownie

Pracownia Komunikacji Twórczej

dr Monika Aleksandrowicz, ad.
mgr Lilianna Leń, as.

Czytaj więcej o Pracownia Komunikacji Twórczej

Pracownia Słowa i Obrazu

dr Katarzyna Gemborys, as.
dr hab. Małgorzata Kaczmarska, as.

Czytaj więcej o Pracownia Słowa i Obrazu

Krytyka Artystyczna

dr Agnieszka Kłos, st. wykładowca

Czytaj więcej o Krytyka Artystyczna

Wystawiennictwo i promocja sztuki

mgr Marek Stanielewicz, wykładowca

Czytaj więcej o Wystawiennictwo i promocja sztuki

Studium Relacji Przestrzennych

dr hab. Maria Wrońska, prof. ASP
mgr Maria Bitka, as.

Czytaj więcej o Studium Relacji Przestrzennych

Sztuka w przestrzeni publicznej

dr hab. Tomasz Opania, prof. ASP
mgr Aleksandra Wałaszek, as.

Czytaj więcej o Sztuka w przestrzeni publicznej

Warsztat Sztuki Performance

dr Ewa Zarzycka, as.

Czytaj więcej o Warsztat Sztuki Performance

Historia Sztuki i Estetyki

Czytaj więcej o Historia Sztuki i Estetyki

Filozofia i estetyka współczesna

Czytaj więcej o Filozofia i estetyka współczesna

Wykłady gościnne oraz Pracownia otwarta

Czytaj więcej o Wykłady gościnne oraz Pracownia otwarta

Projekty kuratorskie

mgr Piotr Krajewski, st. wykładowca

Czytaj więcej o Projekty kuratorskie