#łapSkila #podniesienieKompetencji

#łapSkila #podniesienieKompetencji

Zapraszamy studentki/studentów czterech ostatnich semestrów studiów licencjackich i magisterskich do udziału w serii warsztatów rozwijających kompetencje zawodowe oraz tzw. kompetencje miękkie.

Zakwalifikowani uczestnicy wezmą udział w dwumodułowych warsztatach. Pierwszy moduł zawodowy pt."Plaster Blow Molds" poprowadzony zostanie przez Maríę Renée Morales Lam - szczegóły niżej). Drugi, obowiązkowy moduł  to tzw.bilans kompetencji i warsztaty z kompetencji miękkich z Danielą Tagowską i Aleksandrą Marszałek (SUBMARINE Pracownia). Warsztaty zawodowe odbędą się stacjonarnie (w j.angielskim), natomiast bilans kompetencji i warsztaty kompetencji miękkich przeprowadzone zostaną w trybie online (w j. polskim).

Warsztaty kompetencji miękkich (Czym są kompetencje miękkie? patrz niżej), zostaną przygotowane na podstawie potrzeb uczestników, które wynikną podczas bilansu kompetencji. Po przejściu całego cyklu warsztatów każdy z uczestników otrzyma indywidualny raport oraz certyfikat uczestnictwa potwierdzający podniesienie wybranych kompetencji. Warunkiem uzyskania tych dokumentów jest dopełnienie postanowień regulaminu projektu, a w szczególności udział we wszystkich etapach zajęć.

Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (link poniżej):

https://tiny.pl/tb5vk

Przykładowe kompetencje miękkie społeczne: komunikatywność, umiejętność pracy w grupie, aktywne słuchanie, budowanie zespołu, gotowość do współdziałania, negocjacje, współpraca w zespole itp.,

Przykładowe kompetencje osobiste: autoprezentacja, przedsiębiorczość, myślenie analityczne, dążenie do rezultatów, delegowanie, budowanie relacji z klientami, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, funkcja doradcy, przekazywanie informacji, przeprowadzanie prezentacji, przyjmowanie i udzielanie informacji zwrotnych itp.

Harmonogram (szczegółowe informacje w załączonym pliku pdf): 

MODUŁ 1 - WARSZTATY ZAWODOWE - Plaster Blow Molds

12.01.2022

(18:00-21:00)

MaríA Renée Morales Lam

part 1. mold making, plaster working

206 CSU.CI

13.01.2022

(12:00-14:00)

MaríA Renée Morales Lam

consultations with students

007b CSU.CI

14.01.2022

(9:00-12:00)

MaríA Renée Morales Lam

part 2. mold making, plaster working

206 CSU.CI

16.01.2022 (8h)

MaríA Renée Morales Lam

glass blowing

007 CSU.CI

MODUŁ 2 - WARSZTATY KOMPETENCJI MIĘKKICH

11.01.2022 (17:00-20:00)

D. TAGOWSKA, A. MARSZAŁEK

Bilans kompetencji

online

17.01-18.01.2022

(17:00-21:00)

D. TAGOWSKA, A. MARSZAŁEK

Warsztaty kompetencji miękkich

online

 

***

Plaster Blow Molds / María Renée Morales Lam + Warsztaty kompetencji miękkich Daniela Tagowska, Aleksandra Marszałek  > więcej informacji w załączniku pdf (patrz poniżej).

Bilans i warsztaty podniesienia kompetencji realizowane są w ramach projektu:

POWR.03.05.00-00-Z021/17-00 „Umiędzynarodowienie kształcenia, kompetentna kadra i nowoczesne zarządzanie gwarancją jakości i międzynarodowej obecności Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


zamieściła azg

Załączniki

Galeria:

Więcej »