Przejdź do treści

Zniknięcie jako infekcja

Opublikowano 06 paź 2023
azg
Data
6 — 27 paź 2023
Miejsce

Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA
Galeria Centrum Ceramiki Unikatowej

ul. Piotra Wysockiego 29
teren Starej Kopalni

 

Zapraszamy na wernisaż, który odbędzie się w piątek 6 października o godz. 18:00 w Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA. 

Wystawa prezentuje rezultaty działań studentów, które powstały podczas warsztatów w Pałacu w Morawie, koło Strzegomia. Z pałacem tym związana jest historia zniknięcia obrazu autorstwa Rafaela pt. ,,Portret młodzieńca”. Tajemnica ta pozostaje nierozwiązana do dziś stając się treścią wielu badań i dochodzeń. Zniknięcie stało się dla nas szeroko rozumianym punktem odniesienia w realizacjach uczestników spotkania.

Zniknięcie może mieć różne konotacje. Zawiera w sobie tempo i domniemanie - ma w sobie dozę procesu i czasu. W zniknięciu ukrywa się wiele niewiadomych, jak zmiana miejsca lub właściciela. Zniknięcie może być podejrzane, nagłe, niespodziewane, tajemnicze i trudno wytłumaczalne. Znalezienie tego, co zniknęło jest ponownym pojawieniem się, jednak zdarzenie to zmienia nasz stosunek, tak do odnalezionej osoby lub rzeczy, jak i odnalezionych miejsc czy wspomnień.

Uczestnicy:

Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu: Barbara Stańko-Jurczyńska, Zuzanna Stempska, Michał Grzybowski, Jakub Matusewicz, Alicja Orłowska, Tina Iroko, Rafał Bobrowski, Julia Kawczyńska, Wiktoria Łuszczewska

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu: Agata Horwat, Kamila Wiatr, Jakub Łobocki, Marcin Derda, Marcel Oleszczak, Anna Bubik, Timothy Kosmel (Universität für angewandte Kunst in Wien), Magda Buczek, Barbora Brčiaková, Filip Hrubý

Vysoká Škola Výtvarných Umení v Bratislave / Wyższa Szkoła Sztuk Pięknych w Bratysławie (Słowacja) / Academy of  Fine Arts and Design in Bratislava: Simona Novická, Lucia Čarnecká, Alexandra "Sasha" Smolková, Nawras Rashed

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně / Uniwersytet Tomáša Baty ze Zlina (Czechy): Klára Kiesewetterová, Veronika Fejtová, Adrián Gubrica, Richard Štětka, Sabina Fusková
 

Opieka merytoryczna i koordynacja projektu: Marcin Berdyszak, Tomasz Drewicz, Patrik Kovačovský, Marek Sienkiewicz, Martin Hrvol,  Vladimír Kovářík, Lucia Čarnecká, Marzena Muszyńska-Szwegler;

Znikniecie jako infekcja

Pozostałe wydarzenia