Przejdź do treści

Zbiory

Opublikowano 14 lis 2023
im
Data
16 lis 2023
Wernisaż 16. 11. 2023 godz. 19.00
Miejsce

Bulvary 

ul. Księcia Witolda 11

Zapraszamy na wystawę doktorską Grzegorza Osowskiego z Katedry Projektowania Graficznego.

ZBIORY to wystawa będąca wynikiem poszukiwań  w rzeczywistości widzianej przez pryzmat znaku/znaczeń. Jest to selektywny zbiór obrazów i dźwięków zamykający rzeczywistość w ramach pewnego systemu. Jest to syntetyczne doświadczenie, w którym znaczenia wizualne i dźwiękowe wzajemnie się przenikają, tworząc nowe warstwy interpretacyjne. Także wymiar przestrzenny staje się kluczowym elementem opowieści. W tym kontekście, przestrzeń fizyczna/zewnętrzna zostaje przeniesiona do przestrzeni galerii, tworząc narrację o otaczającym nas świecie, portretując w pewien sposób zasób wizualny naszej kultury.

Przeniesienie przestrzeni zewnętrznej do galerii staje się metaforą projektowania jako mostu łączącego różne sfery naszego życia. Rytmiczne sekwencje dźwięków i obrazów oddają dynamikę przekazu medialnego, nie tylko prezentując obiekty, ale również stawiając pytania o rolę projektowania w kontekście organizacji informacji i związki z dynamicznym światem informacyjnym. Symbolika dźwięków rezonuje z symboliką obrazów, a oba te elementy formują spójną narrację znaczeniową. Widz jest zapraszany do interpretacji tego dialogu, w którym znaczenia się rozszerzają, a każdy element stanowi integralną część opowieści.

ZBIORY to nie tylko zbiór obrazów, ale także refleksja nad tym, jak znaki kształtują naszą rzeczywistość, to także semiotyczna podróż przez znaczeniowy kontekst dźwięku i obrazu, w której rytm staje się narzędziem sekwencjonowania informacji. 

Zapraszamy na wystawę doktorską Grzegorza Osowskiego z Katedry Projektowania Graficznego.

Pozostałe wydarzenia