Przejdź do treści

Response of the body under different social structures , Dilay Kocogullari

Opublikowano 13 mar 2023
azg
Data
15 mar — 1 kwi 2023
Miejsce

EXIT, Browar Mieszczański, 
Wrocław 

Zapraszamy na wernisaż wystawy, który odbędzie się 15 marca o godz. 19:00 w galerii EXIT.

Moja praca twórcza jest zakorzeniona na przecięciu nauki i sztuki. Badam to skrzyżowanie poprzez pracę z żywymi organizmami zarówno w warunkach laboratoryjnych, jak i studyjnych. W moim ostatnim projekcie postanowiłam zbadać wzrost określonych żywych organizmów w środowisku laboratoryjnym, aby ocenić ich rozwój i upadek, ze szczególnym uwzględnieniem tego, jak wpływają one na kobiety zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Badałam źródła różnych infekcji, które dotykają wyłącznie kobiety, związek między fizycznymi i psychologicznymi konsekwencjami tych infekcji oraz wpływ różnych struktur społecznych, w których kobiety muszą się poruszać w wyniku tych infekcji. Jako artystka starałam się znaleźć najbardziej efektywny sposób przedstawienia tych badań przez pryzmat sztuki, aby zidentyfikować najwłaściwsze środki wyrazu, które mogłyby w pełni odnieść się do wagi tych zagadnień.
Postawiłam pytania takie jak: W którym momencie miliony mikrobów żyjących w nas stają się wrogie? Jak reagują na te stany różne ciała kobiet? Czy osobowość człowieka może się zmienić, jeśli mikrobiom w jego ciele zmieni się po dłuższym okresie życia w obcym kraju, np. podczas imigracji?

Exit

Pozostałe wydarzenia