Przejdź do treści

Partytura jest rysunkiem

Opublikowano 13 Maj 2022
im
Data
18 — 19 Maj 2022

18.05.22 (środa), godz. 12:00–13:30, wykład otwarty prof. Ewy Kowalskiej-Zając pt. “Visual music” i grafika muzyczna jako przejawy tendencji intermedialnych we współczesnej kulturze, Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, budynek E, Sala Audytoryjna

18.05.22 (środa), godz. 15:00–18:00, spotkanie wprowadzające w warsztaty muzyczne z Pawłem Romańczukiem, Galeria Toy Piano, ul. Ruska 46a

19.05.22 (czwartek), godz. 10:00–13:00, warsztaty rysunkowe z dr hab. Przemkiem Pintalem, ASP 115P

19.05.22 (czwartek), godz. 15:00–19:00, kontynuacja warsztatów z Pawłem Romańczukiem, Galeria Toy Piano, ul. Ruska 46a


prowadzenie: Paweł Romańczuk, prof. Ewa Kowalska-Zając, dr hab. prof. ucz. Przemek Pintal, dr Marcin Rupociński

 

Cykl spotkań warsztatowych rozpocznie otwarty wykład prof. Ewy Kowalskiej – Zając pt. “Visual music” i grafika muzyczna jako przejawy tendencji intermedialnych we współczesnej kulturze. Celem wykładu jest prezentacja nowych rozwiązań notacyjnych pojawiających się w partyturach dzieł komponowanych w II połowie XX wieku i analiza wzrastającej roli czynnika wizualnego w postaci zjawiska „visual music” oraz gatunku grafiki muzycznej.

Po wykładzie, studenci, którzy zadeklarowali udział w pełnym, dwudniowym cyklu spotkań, udadzą się do Galerii Toy Piano przy ul. Ruskiej 46, gdzie nastąpi wprowadzenie do dalszej pracy, a przede wszystkim zapoznanie z zakresem instrumentarium, które zostanie użyte podczas odtworzenia partytury graficznej.

Następnie uczestnicy przemieszczą się do pracowni rysunku w ASP, gdzie po krótkim wprowadzeniu i zaprezentowaniu przez Prof. Przemka Pintala przykładów realizacyjnych partytur rysunkowych
z portfolio VII pracowni rysunku (pracownia 115), wykonają własne partytury rysunkowe na wielkoformatowych papierach.

Po powrocie do Galerii Toy Piano nastąpi przegląd partytur graficznych (również tych wykonanych
w pracowni rysunku), a uczestnicy wspólnie podejmą decyzję, które z grafik muzycznych zostaną odtworzone przy użyciu dostępnego instrumentarium. Wykonanie dyrygować będzie Paweł Romańczuk. Aktywności zostaną dobrane do indywidualnych możliwości uczestników (studenci ASP bez przygotowania muzycznego wykonają np. rytmiczne partie tła). Przewidywana jest rejestracja audio-video finalnego odtworzenia instrumentalnego.

Zapisy: info@trwro.pl

Pozostałe wydarzenia