Przejdź do treści

Najlepsze dyplomy na kierunku Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki w Polsce (absolwenci roczników 2020/21, 2021/22)

Opublikowano 17 paź 2023
azg
Data
26 paź 2023
godz. 9:30
Miejsce

Galeria studencka ASAP, Gmach Główny Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Kraków pl. Matejki 13
Galeria Cztery Ściany Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, Kraków ul. Lea 27-29

Konkurs o wymienionym powyżej tytule to wydarzenie cyklicznie, realizowane co dwa lata, przez cztery uczelnie, które kształcą studentów z zakresu konserwacji i restauracji dzieł sztuki: są to Wydziały Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie i Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Wydział Ceramiki i Szkła Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.

Celem konkursu jest ocena działalności artystyczno-naukowej absolwentów dwóch ostatnich roczników (2021 i 2022) oraz integracja środowiska młodych profesjonalistów ww. ośrodków akademickich. Pragniemy podkreślić interdyscyplinarność kierunków oraz ich szczególną specyfikę i zakres działań. Inicjatywa ma także na celu zbliżenie środowisk akademickich i wzajemną wymianę doświadczeń, co stało się tym bardziej istotne po ostatnich latach izolacji. Najeży podkreślić, że planowana obecnie sesja naukowa i publikacja towarzysząca konkursowi, wymiana myśli i wspólne dyskusje potwierdzają otwartość i profesjonalizm społeczności akademickich ww. ośrodków.

 

 

Zaproszenie
Zaproszenie

Wystawa czynna w dni powszednie w godzinach 10.00 – 18.00 od 26.10.2023 do 25.11.2023

Pozostałe wydarzenia