Przejdź do treści

Michał Pietrzak, Granice Czasu

Opublikowano 22 lip 2022
and
Data
11 — 28 sie 2022
pon.–pt. 11.00–18.00
Miejsce

Galeria Neon

Centrum Sztuk Użytkowych. Centrum Innowacyjności
Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
ul. gen. Romualda Traugutta 19/21, 50-416 Wrocław

Najnowsza wystawa indywidualna Michała Pietrzaka Granice Czasu jest zwieńczeniem działań związanych z jego pracą doktorską pt. Granice Czasu. Między zapisem fotograficznym a filmowym. Podejmuje ona zagadnienie metodologii rejestracji czasu, w kontekście sposobu jego formalnego zapisu w obrazie fotograficznym i jego wpływie na ostateczne dzieło plastyczne. Zbadał on zagadnienie pojemności czasoprzestrzennej obiektu wizualnego.

 
Wynikiem tych prac jest autorska metoda budowy wielowarstwowej obrazu zwielokrotnionego umiejscowionego w stanie pozornego zawieszenia na granicy zapisu fotograficznego i filmowego, mając cechy typowe dla obu tych mediów równocześnie. Oparta jest na autorskiej koncepcji punktu zwielokrotnionego.
 
Zakłada ona kompresję informacyjną danych, kolejnych nawarstwień czasowych obrazu w jednym miejscu przy zmianie sposobu jego obserwacji i transformacji z ruchomego w nieruchomy. Jest to kompilacja różnych środków i zabiegów formalnych, które przyjmują formy wizualne z zapisem przekazu czasoprzestrzennego.
 
Za pomocą przedmiotowej metody został stworzony wieloelementowy obiekt multimedialny noszący tytuł 365+jeden. Jest on wynikową zapisu czasu zamkniętego w ramach jednego roku kalendarzowego skompresowanego w jednym miejscu. Miejscu ważnym i intymnym dla autora, w którym przenika się sfera sacrum i profanum. Widz wchodzi w tą przestrzeń, przechodząc przez kolejne etapy jej obserwacji, stając się mimowolnie jej częścią.
 
Michał Pietrzak Granice Czasu
Michał Pietrzak | Granice Czasu

Michał Pietrzak
urodzony w Bystrzycy Kłodzkiej. Mieszka i pracuje we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Grafiki i Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, gdzie obronił pracę doktorską, Wyższego Studium Fotografii w Jeleniej Górze oraz Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Autor wielu wystaw indywidualnych i zbiorowych. Bierze czynny udział w życiu artystycznym. Organizator i kurator licznych wystaw oraz wydarzeń kulturalnych. Członek Związku Polskich Artystów Plastyków i Związku Polskich Artystów Fotografików. Twórczo wypowiada się głównie za pomocą fotografii oraz wideo. Jego prace są swoistego rodzaju poszukiwaniem kompromisu pomiędzy konceptualnym a formalnym aspektem sztuki. Te dwa zagadnienia są dla niego na tyle istotne, że stawia między nimi znak równości. Wynikiem jego działań są poliptyczne obiekty uzupełniane niejednokrotnie ruchomymi obrazami poklatkowymi. W swoich pracach wychodzi daleko poza granice klasycznie pojmowanej fotografii, którą traktuje instrumentalnie. Łączy ją z innymi mediami nadając jej wielowymiarowość w przestrzeni i czasie. Autor takich cykli jak: Habitat, Szarości, Obiekty, Granice. Jego prace znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Miasta Wrocław oraz prywatnych.

 

Patronat medialny:
Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu
Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego

Michał Pietrzak Granice Czasu
Michał Pietrzak | Granice Czasu
Michał Pietrzak Granice Czasu
Michał Pietrzak | Granice Czasu
Michał Pietrzak Granice Czasu
Michał Pietrzak | Granice Czasu
Michał Pietrzak Granice Czasu
Michał Pietrzak | Granice Czasu
Michał Pietrzak Granice Czasu
Michał Pietrzak | Granice Czasu
Michał Pietrzak Granice Czasu
Michał Pietrzak | Granice Czasu
Michał Pietrzak Granice Czasu
Michał Pietrzak | Granice Czasu
Michał Pietrzak Granice Czasu
Michał Pietrzak | Granice Czasu

Pozostałe wydarzenia