Przejdź do treści

Melanż form współczesnych

Opublikowano 19 Maj 2022
im
Data
26 — 27 Maj 2022
Miejsce

Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
ul. gen. R. Traugutta 21, Wrocław
sala nr 410, IV piętro (Audytorium)

Ogólnopolskie Sympozjum Malarstwa

7. FESTIWAL MALARSTWA

Tytuł sympozjum, a także towarzyszącej mu wystawy, odnosi się do przemian, jakie w ostatnich latach zachodzą w wielu dziedzinach życia – wskutek m.in. pandemii, inflacji, wybuchu wojny. Ich spotęgowanie i nawarstwienie pociąga za sobą szereg przewartościowań w życiu społecznym, kulturowym i w codziennej egzystencji.

Dotyczy to również świata sztuki, który poprzez swoją wrażliwość i immanentność, dostrzega zazwyczaj wcześniej i więcej. Czasem antycypuje, czasem kreuje, a czasem referuje – ale zawsze głęboko sięga po prawdę, stosując sobie tylko znane metody.

O ile wystawa ma być rodzajem konfrontacji i próbą zdefiniowania malarstwa środowiska wrocławskiego skupionego wokół Akademii na przestrzeni ostatnich kilku lat, o tyle sympozjum miałoby objąć podobną problematykę w podobnym czasie, ale już w skali ogólnopolskiej. Być może uda się ustalić, które nurty mają swoją kontynuację, a które zostały porzucone. Jaki jest klimat duchowy środowisk twórczych i jak radzą sobie one z kryzysami, które zazwyczaj generują nowe wartości i nowe formy – i które dobrze byłoby zdefiniować, jeśli okaże się, że rzeczywiście zaistniały.

Anna Kowalska-Szewczyk

26 maja 2022

15.00–15.30

Sztuka teraźniejszości

prof. Anna Szewczyk (Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu)
15.30–16.00

Pierścienie czasu – od Legoizmu do Urbs & Animalia

prof. Zbigniew Gorlak (Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku)
16.00–16.30

Walka

of. Andrzej Zdanowicz (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu)
16.30–17.00

Notatka na temat malarstwa

prof. Tomasz Zawadzki (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie)

27 maja 2022

10.00–10.30

Bliskość i dystans

dr hab. Paweł Kaszczyński (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu)
10.30–11.00

Intencjonalność w dobie niewspółmiernych zakresów subiektywnych.

Andrzej Mazur (Wrocław)
11.00–11.30

Z szuflady. O rysunkach Andrzeja Klimczaka-Dobrzanieckiego

Alicja Klimczak- Dobrzaniecka  (Redaktor Naczelna pisma artystycznego FORMAT ,Wrocław)
11.30–12.00

Partytury na malarstwo (nie) możliwe

dr Sylwia Świsłocka- Karwot ( Dyrektor Muzeum Współczesnego Wrocław)
12.00–12.30

Dyskusja, podsumowanie spotkania.

Melanż form współczesnych

Pozostałe wydarzenia