Przejdź do treści

7. Festiwal Malarstwa

Ogłoszenie
Opublikowano 27 kwi 2022
and
7. Festiwal Malarstwa - wizytówka

Wydział Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu zaprasza do obejrzenia serii siedmiu wystaw.

Od 07 do 29 maja 2022, w różnych przestrzeniach wystawienniczych Wrocławia (Galeria Łącznik, Galeria EXIT, Galeria Geppart, Galeria NEON, Galeria Sztuka na Miejscu, Galeria za Szkłem, Vivid Gallery) zaprezentujemy prace znakomitych artystów-dydaktyków oraz studentów Wydziału Malarstwa. Artyści zadbali o różnorodność prezentacji.

Maj to miesiąc malarstwa.

7. Festiwal Malarstwa - galeria Łącznik

W formie

Wystawa Studentów Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu

Miejsce: Galeria Łącznik, ul. Tramwajowa 1–3, Wrocław
Kurator: Piotr Saul
Czas trwania wystawy: 07–29.05.2022
Wernisaż: 07.05.2022, godz. 19.00
Noc Muzeów: 14.05.2022, godz. 15.00–22.00

Zgromadzone na wystawie prace powstały na przestrzeni ostatnich dwóch lat – w czasie, który wymagał szczególnej samodyscypliny oraz determinacji w realizacji pomysłów. Celem wystawy jest przybliżenie powierzonych studentom zagadnień, które mają istotny wpływ na indywidualny rozwój wrażliwości, kształtują świadomość artystyczną każdego z młodych twórców. Prezentowana wystawa jest świadectwem ostatnich miesięcy, ukazującym, że pomimo utrudnień z jakimi przyszło nam się zmierzyć  my wciąż pozostajemy „w formie".


 

7. Festiwal Malarstwa - galeria EXIT

Incorrect

Wystawa Artystów-Dydaktyków Wydziału Malarstwa

Miejsce: Galeria EXIT, teren Browaru Mieszczańskiego, ul. Hubska 44–48, Wrocław
Kuratorzy: Michał Sikorski, Milena Lubach
Czas trwania wystawy: 10–29.05.2022
Wernisaż: 11.05.2022, godz. 18.00, koncert Frise Lumière, godz. 19:00
Noc Muzeów: 14.05.2022, godz. 15.00–22.00, koncert Spalarnia, godz. 21:00

Niepoprawny, wykonany wbrew zasadom, przyjętym doktrynom, kanonom, w kontrze do przyjętej formuły określanej mianem „malarskie”.

Twórca w dzisiejszym świecie jest inaczej postrzegany przez środowisko, przez odbiorców oraz potężne narzędzie, jakim są media społecznościowe. Wizerunek artysty-malarza zmieniła nasza rzeczywistość, technologia, wciąż na nowo określane granice sztuki.

W miarę doświadczenia pojawiają się wątpliwości.

Czy wybierając kierunek studiów artystycznych powinniśmy być mu dozgonnie wierni? Czy zostając malarką/malarzem nie możemy wyrażać się w innych dziedzinach sztuki? Czy powinniśmy być posłuszni wobec tych, którzy głoszą zasadność wyłącznie klasycznych, akademickich dziedzin sztuki? A jeśli nie, to czy jesteśmy niepoprawni? Co dzieje się gdy malarze nie malują?          

Dla wielu zachodzi wówczas rodzaj błędu, nieposłuszeństwa, czy kryzysu twórczego, który niejednokrotnie skutkuje ujawnieniem innego rodzaju prac, w odmiennej dziedzinie, w której znajdujemy wyraz.

 

7. Festiwal Malarstwa - galeria Geppart

Nie ma sprawiedliwości

Wystawa Artystów-Dydaktyków Wydziału Malarstwa

Miejsce: Galeria Geppart, teren Centrum Sztuki Piekarnia, I piętro, ul. Księcia Witolda 68/2, Wrocław
Kuratorki: Marta Borgosz, Anastazja Jarodzka
Czas trwania wystawy: 12–29.05.2022
Wernisaż: 12.05.2022, godz. 18.00
Noc Muzeów: 14.05.2022, godz. 15.00–22.00

„Sprawiedliwość” – jedno z podstawowych pojęć ludzkości. Sprawiedliwość społeczna, dziejowa, prawna, historyczna, ludzka… Co dziś oznaczają?

Intensywność i siła wydarzeń kilku ostatnich lat każe nam nieustanie mierzyć się z brakiem poczucia sprawiedliwości. Życie jednostki i globalna historia codziennie potwierdzają potoczne przekonanie, że „nie ma sprawiedliwości na tym świecie”. Sprawiedliwość zdaje się być dzisiaj jednym z najbardziej abstrakcyjnych lub utopijnych pojęć. Jej brak jest namacalny, doświadczalny, powszechny.


 

7. Festiwal Malarstwa - galeria Neon

Melanż form współczesnych

Wystawa Artystów-Dydaktyków Wydziału Malarstwa

Miejsce: Galeria Neon, ASP Wrocław, ul. Traugutta 19, Wrocław
Kuratorka: Anna Szewczyk
Czas trwania wystawy: 12–29.05.2022
Wernisaż: 13.05.2022, godz. 17.00
Noc Muzeów: 14.05.2022, godz. 15.00–22.00

Tytuł wystawy, a także towarzyszącego mu sympozjum, odnosi się do przemian, jakie w ostatnich latach zachodzą w wielu dziedzinach życia – wskutek m.in. pandemii, inflacji, wybuchu wojny. Ich spotęgowanie i nawarstwienie pociąga za sobą szereg przewartościowań w życiu społecznym, kulturowym i w codziennej egzystencji.

Dotyczy to również świata sztuki, który poprzez swoją wrażliwość i immanentność, dostrzega zazwyczaj wcześniej i więcej. Czasem antycypuje, czasem kreuje, a czasem referuje – ale zawsze głęboko sięga po prawdę, stosując sobie tylko znane metody.

O ile wystawa ma być rodzajem konfrontacji i próbą zdefiniowania malarstwa środowiska wrocławskiego skupionego wokół Akademii na przestrzeni ostatnich kilku lat, o tyle sympozjum miałoby objąć podobną problematykę w podobnym czasie, ale już w skali ogólnopolskiej. Być może uda się ustalić, które nurty mają swoją kontynuację, a które zostały porzucone. Jaki jest klimat duchowy środowisk twórczych i jak radzą sobie one z kryzysami, które zazwyczaj generują nowe wartości i nowe formy – i które dobrze byłoby zdefiniować, jeśli okaże się, że rzeczywiście zaistniały. 

 

7. Festiwal Malarstwa - galeria Vivid

Check in

Wystawa studentów V roku Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

Miejsce: Vivid Gallery, pl. Kościuszki 4, Wrocław
Kuratorka: Sonia Ruciak
Czas trwania wystawy: 14–29.05.2022
Wernisaż: 14.05.2022, godz. 18.00
Noc Muzeów: 14.05.2022, godz. 11.00–24.00

Zapraszamy do obejrzenia wystawy prezentującej obrazy tegorocznych dyplomantów Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, którzy już wkrótce zaczną funkcjonować na szeroko rozumianym rynku sztuki. 

Wystawa jest świadectwem kilkuletniego procesu, jakiego doświadczali w ostatnich latach. Każdy z magistrantów mógł zgłosić do wystawy jeden obraz wchodzący w skład cyklu dyplomowego.


 

7. Festiwal Malarstwa - galeria Sztuka na miejscu

Ślady człowieka, ślady po człowieku

Wystawa Artystów-Dydaktyków Wydziału Malarstwa

Miejsce: Galeria Sztuka na Miejscu, ul. Łaciarska 4, Wrocław
Kuratorka: Agnieszka Kłos
Czas trwania wystawy: 14–29.05.2022
Wernisaż: 17.05.2022, godz. 18.00
Noc Muzeów: 14.05.2022, godz. 12.00–22.00

Wystawa dotyka najbardziej intymnych tropów związanych z człowiekiem: jego granic związanych z biologią, jak proces dorastania, rozkwitania, dojrzewania, wzrostu, procesu zapłodnienia, ciąży. Zmianom tym zawsze towarzyszy biologia w swojej formie płynów, chorób, blizn, zdjęć RTG, USG.

Z drugiej strony zmianom tym towarzyszy odzież, która podlega zniszczeniu, przedmioty, zabawki, meble, które zostawiamy w przeszłości.

Czy wszystkie ślady człowieka są śladami po nim?

Od pierwszych znaków w jaskiniach, poprzez świadome umieranie.

Znaczenie, znakowanie przestrzeni, żeby zaistnieć, pamiętać, nie zniknąć.

Sztuka jako ślady człowieka i ślady po nim: droga rozwoju dla innych.

I wreszcie ślady człowieka na ziemi w skali geologicznej, archeologicznej: pył, kości, czaszki, zęby, miejsca masowych grobów.

Osady, miasta ukryte pod ziemią. Wraz z bronią, naczyniami, śladami religii.

Pierwsze pismo. Pierwsze zdjęcie. Pierwszy odcisk człowieka w kosmosie.

Aż do antropocenu, czyli ostatniej epoki człowieka na ziemi. Ślady głębokich zranień w ziemi: z powodu kopalni, prac inżynieryjnych, odkrywek, degradujących lasy i samą Ziemię.

Ślady zniszczeń – po wojnach – ślady konserwacji wybranych przedmiotów – ślady jako dotyk, pobicie, ugryzienia, ślady uduszeń, gnicia, rozkładania się ciała. Blizny, tatuaże. Ślady kryminalne.

Śmietnik. Plastik.

Ślady czyjeś.

Ślady po kimś, ślady po czymś.

 

7. Festiwal Malarstwa - Galeria za Szkłem

Znaki czasu

Wystawa Artystów-Dydaktyków Wydziału Malarstwa

Miejsce: Galeria za szkłem, ASP Wrocław, pl. Polski 3/4, Wrocław
Kuratorki: Marcelina Groń, Katarzyna Gemborys
Czas trwania wystawy: 17–29.05.2022
Wernisaż: 19.05.2022, godz. 15.00

Pismo od tysiącleci pomaga człowiekowi formułować myśli, pozwala lepiej porozumiewać się z otoczeniem, przekazywać dalej informacje. Po wiekach ewolucji pisma ręcznego, pojawiły się drukarskie i maszynowe formy liter, jednak zapis ręczny pozostaje formą pojemniejszą znaczeniowo. 

Współczesność cechuje szybkość przepływu komunikatów. Nie musimy już pisać odręcznych listów i miesiącami czekać na odpowiedź, możemy wysłać emaila lub wiadomość w komunikatorze internetowym. Czy jednak uproszczeniu i przyspieszeniu komunikacji nie towarzyszy zubożenie języka?

W dobie przyspieszenia obiegu komunikacji pojawia się zjawisko nadprodukcji treści. Jak sobie z tym poradzić, jak poruszać się wśród często sprzecznych komunikatów? Im szybciej płyną strumienie informacji, tym bardziej potrzeba nam pochylenia się nad samą istotą pisania, emocjami, jakie z niego płyną. Skupienie towarzyszące kaligrafowaniu można porównać z głęboką medytacją. Na percepcję danego przekazu mają wpływ takie czynniki, jak kształt, wielkość i szerokość liter, wyraźność i czytelność zapisu, podkreślenia, czy nawet sposób przekreślania tekstu. Pismo jest rodzajem obrazu, czymś co przemawia do nas w sposób podświadomy i pozajęzykowy. Calligraffiti, jako sztuka łącząca w sobie elementy kaligraficzne oraz typograficzne, stała się uwspółcześnioną formą przekazu literniczego, wzbogaconą o zabiegi typowo malarskie. Mimo iż prace związane z tym nurtem sztuki powstają czasem w szybkim tempie, artyście potrzebne jest maksymalne skupienie „tu i teraz” oraz lata praktyki, służące wypracowaniu danego pociągnięcia. 

Na wystawę pragniemy zebrać prace związane ze słowem, mocą jego przekazu. Nie musi to być zapis czysto literniczy. Chodzi o gest, swobodę przekazu, indywidualny manifest, podpis czy symbol, czystość linii i moc uderzenia, flow. Wyrażenie swojego wewnętrznego języka, celem przekazania istotnych dla nas treści. 

 

Pozostałe aktualności