Przejdź do treści

Marek Sibinský, Layers of shadow

Opublikowano 20 lut 2023
azg
Data
14 — 28 lut 2023
finisaż 28.02.23, godz. 14:00
Miejsce

Galeria Contrete,
CSU CI, VI piętro,
ul. Traugutta 19/21

Twórczość Marka Sibinskiego bierze swój początek z wizualności obrazów technicznych, których zatrzymanie w czasie ma na celu wciągnięcie widza we wstrząsające i bolesne „fakty"; w swoistą rzeczywistość wirtualna. Media cyfrowe, gdy wiernie odzwierciedlają rzeczywistość, często przedstawiają ją bardzo spektakularnie, stwarzając pozory „relacji na żywo". Nakładanie na siebie i zwielokrotnianie tychże „strumieni wiadomości”, wytwarza zupełnie nowy, na swój sposób nierzetelny i coraz mniej prawdopodobny, obraz świata. Można powiedzieć, że nasze doświadczanie świata jest równie pozorne, z jednej strony zadziwia szybkością przetwarzania danych i mnogością kątów widzenie, z drugiej strony łatwo ulega przekłamaniom i manipulacji. Uwypukla się to szczególnie w dobie społeczeństwa „postfaktycznego” nabierając niespotykanego dotąd rozmiaru. Wykuwanie tej swoistej nowej mitologii percepcji i narracji, która stopniowo zmienia i wypiera stare wzorce i schematy, stanowi jeden z filarów twórczości autora.

Kurator: dr S. Łubiński

Layers of shadow

Marek Sibinský w 1974 rokui we Frydku-Mistku.
Maturę zdał w 1992 w średniej szkole artystyczno-przemysłowej w Brnie (specjalizacja malarstwo). W 1997 roku ukończył studium magisterskie na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Ostrawskiego (katedra twórczości plastycznej – pracownia wolnej i stosowanej grafiki prof. Eduarda Ovčáčka). W 2006 roku ukończył studium doktoranckie w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, filia w Cieszynie, Wydział Artystyczny, Instytut Sztuki.
W roku 2015 uzyskał tytuł doktora habilitowanego w dziedzinie sztuk plastycznych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, filia w Cieszynie, Wydział Artystyczny, Instytut Sztuki. Od 1998 roku pracuje jako pedagog w Katedrze Grafiki i Rysunku Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Ostrawskiego.

 

Pozostałe wydarzenia