Przejdź do treści

Granice Ekspozycji

Opublikowano 21 kwi 2023
azg
Ignacy Borkowski
Data
27 kwi 2023
godz. 14:00
Miejsce

Ośrodek Dokumentacji Sztuki, ASP, ul. Traugutta 19/21 Wrocław

Zapraszamy na finisaż, który odbędzie się 27 kwietnia o godz. 14:00 w ODS.  

Granice Ekspozycji to wystawa obejmująca wybrane projekty studentów z lat 2018-2023,  które zrealizowane zostały w ramach zadań sformułowanych w Pracowni Działań Intermedialnych w Ceramice, prowadzonej przez dr hab. Adama Abla i mgr Małgorzatę Maternik.

Elementem wiążącym wszystkie prezentowane realizacje, stanowiącym jednocześnie jedną z głównych osi zadań, jest zmienność w czasie wynikająca  z procesów aktywowanych przez poszczególne projekty, a co za tym idzie konieczność poszerzenia formy wypowiedzi o medium filmowe czy fotograficzne.  Pomimo swojego intermedialnego charakteru większość realizacji prezentowanych na wystawie w różnym stopniu odnosi do ceramiki.  Z jednej strony jest to odniesienie do materiału jako medium, z drugiej strony do form, definicji i pojęć silnie z nią związanych. Jednak wiodącym wątkiem przewijającym się w każdym z projektów jest próba odpowiedzi na pytanie czy za sprawą materialnego przedmiotu i aranżowanych sytuacji możemy zmienić postrzeganie otaczającego nas świata lub wpłynąć na zmianę zachowań jednostki, a nawet całych grup społecznych.

Wielowarstwowość tych zagadnień, rozbudowany kontekst oraz  idąca za tym ewolucja poszczególnych projektów, niejednokrotnie wymagała aktywności w obszarze różnych mediów,  przekraczania wielu granic, w tym granic interpretowania obiektu nie tylko jako statycznej materialnej formy ale  jako elementu procesu, który odpowiednio zarejestrowany, buduje filmowy kontekst odbioru całego dzieła. Ostateczny sposób materializacji opracowanych koncepcji oraz ich  ekspozycji determinowany jest obszarem ustanowionych granic,  zarówno tych mentalnych wynikających z przyjętych lub narzuconych schematów myślowych, jak i estetycznych podporządkowujących sobie aspekty kompozycyjne. Granice wynikają również z układów architektonicznych miejsc ekspozycji i przestrzeni rejestracji. Inne granice ustanawiane są przez wymagania  technologiczne i finansowe.

Bez względu jak wiele granic nakreślonych zostanie w naszej świadomości to dla młodych adeptów sztuki tworzą one interesujący obszar artystycznych eksploracji.

Wystawa trwa od 18 do 27 kwietnia 2023.

uczestnicy wystawy:

Malwina Bodzioch, Ignacy Borkowski, Mariia Dunaiska, Agata Jackiewicz, Sara Jira, Bogdan Kosak, Anna Kotkiewicz, Sandra Majecka, Magdalena Maros, Marta Olejniczak, Anastasiia Ostapchuk, Zuzanna Rdzanek, Sylwia Słotwińska, Iga Staszczak, Antonina Wolska.

kuratorzy wystawy:

dr hab. Adam Abel, mgr Małgorzata Maternik

autor tekstu:

dr hab. Adam Abel 

Granice ekspozycji

Pozostałe wydarzenia