Przejdź do treści

Wesołek Wojciech

Wojciech Wesołek, Adiunkt

dr Wojciech Wesołek, ad.

Wydział Architektury Wnętrz, Wzornictwa i Scenografii

Katedra Wzornictwa

Pracownia Projektowania Środków Transportu

www.wwdesign.eu

www.studio408.pl

wwe@asp.wroc.pl


Prowadzone przedmioty:

Projektowanie Środków Transportu


W 2008 r. ukończył studia na Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, Wydział Architektury Wnętrz i Wzornictwa.

Prowadzący Pracownie Projektowania Środków Transportu. Pierwszy swój projekt jachtu żaglowego Huzar 28 wykonał wraz z Tymonem Butkiewiczem z HUZAR-BOATS w 2008 roku. Autor kilkunastu projektów i realizacji wodnych środków transportu, które publikowano wielokrotnie na stronach internetowych, publikacjach naukowych i prasie branżowej na całym świecie.

Obecnie pracuję nad projektami koncepcyjnymi i współpracuję z firmami projektowymi i stoczniami jachtowymi. W ramach programów Mozart prowadzę projekty związane z wdrażaniem nowoczesnych usług wzorniczych w przemyśle stoczniowym oraz opracowaniem koncepcji użytkowych i stylistycznych, innowacyjnych projektów statków pasażerskich, jachtów i promów towarowo-osobowych.

Nagrody i stypendia:

2018 – 1 Nagroda jachtu RAT 120 w kategorii profesjonalnej, sekcja A: Nowy projekt,

międzynarodowy konkurs Millennium Yacht Design Award

2018 – Stypendium Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Młodego Wybitnego Naukowca

2010 – Wyróżnienie dla jachtu WW 60 NET w kategorii profesjonalnej, międzynarodowy konkurs Millennium Yacht Design Award

2009 – Grand prix dla jachtu WW 60 NET, ogólnopolski konkurs Machina Design Awards

Konferencje

2018 – Konferencja Wielowymiarowość innowacji w gospodarce, wystąpienie Prezentacja metod projektowania promu bocznokołowego dla firmy Navishipproject, Wrocław

2012 – Seminarium Projektowanie w produkcji – korzyści, wdrożenie, wsparcie, wystąpienie

Prezentacja współpracy z inżynierem i przykłady własnych prac, Szczawno Zdrój, Polska

2012 – Dolnośląska Sieć Wzornictwa Przemysłowego, konferencja otwierająca, ekspert w panelu dyskusyjnym, Wrocław

2010 – Millenium Yacht Design Award 2010, prezentacja projektu jachtu WW 60 NET, Carrara, Włochy

Wystawy

2018 – Nauka i sztuka – obszary wspólne, wystawa naukowców i studentów katedry wzornictwa ASP we Wrocławiu na Politechnice Śląskiej w Gliwicach

2018 –SEATEC– Millennium Yacht Design Award 2018, wystawa pokonkursowa podczas targów technologii jachtowych, Carrara, Włochy

2017 – POLISH DESIGN. Tomorrow is today, wystawa designu, Mediolan, Włochy

2017 – 3D – der, die, das, wystawa naukowców i studentów katedry wzornictwa ASP we Wrocławiu, Königshain, Niemcy

2015 – 30th Annual Palm Beach International Boat Show, targi jachtowe, Palm Beach, USA 

Projekty badawcze wyłonione w trybie konkursowym

2017–2018 – Badania nad nowoczesnymi koncepcjami wzorniczym i promu boczno­kołowego oraz innowacyjny kontenerowiec na rzekę Odrę, Mozart VI, Wrocławskie Centrum Akademickie

2016–2017 – Wzmocnienie potencjału projektowego firmy Navicentrum poprzez wdrożenie nowoczesnych usług projektowania wzorniczego, Mozart V, Wrocławskie Centrum Akademickie 

Publikacje

2018 – Specification of the research done during the Project: Reinforcement of the design potential of Navicentrum through modern industrial de­sign service implementation

Publikacje internetowe

2015 – Huzar, [w:] Katalog 1 Dolnośląska Sieć Wzornictwa Przemysłowego, Wrocław

2014 – Conceptual design as the part of designing process of the special purpose flat bottom boat, współautorzy Damian Derlukiewicz, Artur Górski, [w:] 31th Danubia-Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics: Wrzesień 24-27, 2014 - Kempten, Niemcy. Düsseldorf : VDI Verein Deutscher Ingenieure e.V., cop. 2014. s.165-166

2013 – Huzar 28 CR, [w:] Katalog wzornictwa Polish Design Uncut, współautor Tymon Butkiewicz, Instytut Adama Mickiewicza, Warszawa