Przejdź do treści

Smaza-Gralak Urszula

W 1983 r. ukończyła studia na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. Dyplom z zakresu Projektowania Graficznego zrealizowała pod kierunkiem prof. Jana Jaromira Aleksiuna, aneks dyplomowy w pracowni prof. Eugeniusza Get-Stankiewicza. Od roku 1987 jest związana z Wydziałem Architektury Wnętrz i Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. W roku 2004 uzyskała stopień doktora sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej Architektura Wnętrz, a w roku 2014 stopień doktora habilitowanego w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie Sztuk Projektowych. W roku 2011 wykonywała obowiązki Prodziekana, a od roku 2012 pełniła funkcję Dziekana Wydziału Architektury Wnętrz i Wzornictwa.

Autorka kompleksowych opracowań projektów wystawienniczych, aranżacji przestrzeni i realizacji ekspozycji podczas krajowych i międzynarodowych targów, sympozjów i kongresów. Współprojektantka dwóch jubileuszowych wystaw Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta z okazji 50. i 60. lecia Uczelni, inicjator i aranżer wystaw Wrocław-Kowno, Kowno-Wrocław, Z wnętrza do wnętrza, zrealizowanych dla Wyższej Szkoły Humanistycznej we Wrocławiu, autorka koncepcji wystawy stałej izb pamięci dla Muzeum Gross Rosen w Rogoźnicy, autorka koncepcji i kompleksowej realizacji wystawy Urszula Smaza-Gralak do kwadratu oraz indywidualnej wystawy zatytułowanej z cyklu do kwadratu Urszula Smaza-Gralak prezentuje TEMAT KOBIETA.

Pomysłodawczyni projektu TRANSDESIGN - partnerstwo transgraniczne, dialog twórczych postaw, realizowanego wieloetapowo z partnerem czeskim w roku 2015 i niemieckim w roku 2017, prezentującego dokonania akademickiego środowiska projektantów na arenie międzynarodowej.

Promotor w postępowaniach o nadaniu tytułu doktora honoris causa Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu światowej sławy foto – kompozytorowi Ryszardowi Horowitzowi (2012) oraz włoskiemu artyście, projektantowi i myślicielowi, Alessandro Mendiniemu (2014). Propagator idei związanych z programem sztuk wizualnych i promocją Wrocławia – Europejskiej Stolicy Kultury 2016.

Opiekun merytoryczny opracowania dokumentacji do wniosku o uzyskanie uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego dla Wydziału Architektury Wnętrz i Wzornictwa, dokumentacji Wydziału do oceny parametrycznej jednostek naukowych i oceny instytucjonalnej Wydziału. 

Autor tekstów do publikacji, katalogów oraz pism artystycznych – FORMAT i DYSKURS, recenzent w postępowaniach kwalifikacyjnych, juror w konkursach z zakresu projektowania graficznego, wystawiennictwa oraz stylizacji i ubioru.

Wielokrotnie nagradzana nagrodami Rektora ASP, w roku 2014, nagrodą indywidualną I stopnia za całokształt osiągnięć naukowych, artystycznych i organizacyjnych na polu promocji Wydziału Architektury Wnętrz i Wzornictwa, w roku 2015 indywidualną nagrodą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za osiągnięcia organizacyjne a w roku 2018 nagrodą specjalną Rektora ASP za całokształt dorobku i złotą odznaką Towarzystwa Miłośników Wrocławia za numerem 3043 za długoletnią działalność na rzecz Wrocławia i jego mieszkańców.

Uprawiane dyscypliny: wystawiennictwo, grafika użytkowa, projektowanie ubioru.