Przejdź do treści

Milecka Daria

Daria Milecka
prof. Daria Milecka, Profesor
Konsultacje/dyżury:

czwartki 14:40-17
Pracownia Rysunku nr X | 111P

Ukończyła studia na Uniwersytecie Wrocławskim w 1990 roku. Dyplom z kulturoznawstwa pod kier. prof. Stanisława Pietraszko. W 1996 r. ukończyła PWSSP we Wrocławiu na Wydziale Architektury Wnętrz oraz Wydziale Malarstwa. Dyplom z malarstwa w Pracowni prof. Wandy Gołkowskiej.

Zajmuję się malarstwem oraz badaniem relacji pomiędzy obrazem a słowem (zarówno aspektem historycznym, jak i współczesną koegzystencją tych dwóch mediów w sztukach wizualnych).

Nagrody i stypendia

2012 – Nagroda indywidualna za osiągnięcia organizacyjne roku 2011/12 przyznana przez Rektora ASP prof. Jacka Szewczyka, Wrocław

2008 Nagroda indywidualna II stopnia za osiągnięcia artystyczne roku 2007 przyznana przez Rektora ASP, prof. Jacka Szewczyka, Wrocław

Współtwórca grupy artystycznej „Kontynuacja i Sprzeciw" działającej od 1996 r. pod patronatem prof. Wandy Gołkowskie i Jana Chwałczyka

Konferencje

2019 – Ogólnopolska Konferencja Naukowa Tekstografie. Edytorskie przestrzenie tekstu i obrazu, wystawa konferencyjna Słowo i Obraz, Zakład Edytorstwa Filologii Polskiej, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław

2016 – Konferencja Zlot Młodych Badaczy Kultury Jaka jakość, Igranie (z)jakością we współczesnej humanistyce, Centrum Sztuk Użytkowych; Jakość, wystawa konferencyjna, Centrum Innowacyjności, Wrocław

2015 – Symposium Kontynuacja i Sprzeciw vs Rotes Kreuz, organizacja, wykład: Historia Grupy Kontynuacja i Sprzeciw, Gallery Dasein, Oberdorla, Niemcy

2011 Konferencja Zlot Młodych Badaczy Kultury Arteterapia w aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem w ramach Projektu POKL 7.2.1. Świadomi w pracy. Świadomi w życiu, współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, współorganizatorzy: Dolnośląska Szkoła Wyższa, Uniwersytet Wrocławski, Towarzystwo Edukacji Otwartej; kurator wystawy: Colere, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wrocław

2011 – Czytelnia – warsztaty liberatury, Europejski Kongres Kultury, konkursowy udział w warsztatach, Hala Stulecia, Wrocław

Wystawy 

Udział w ponad 200 wystawach krajowych i zagranicznych, sympozjach, plenerach malarskich, konferencjach (m.in. Galeria Działań w Warszawie, Galeria El w Elblągu, Galeria 72 w Chełmie, Galeria Labirynt w Lublinie, Muzeum Narodowe w Gdańsku, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Muzeum Modern Art w Hünfeld, Forum Konkrete Kunst w Erfurcie, Austria Center Vienna).

Prace w kolekcjach, m.in., Gerarda Bluma w Muzeum Modern Art w Hünfeld, Forum Konkrete Kunst w Erfurcie, Musée du Petit Format w Nismes (Belgia).

2019 – gibt den tröpfchen namen / nazywam krople po imieniu, Gallery Dasein, Stacja Sztuki im. Gerarda Bluma-Kwiatkowskiego, Oberdorla, Turyngia, Niemcy

2018 – Widerspruch Und Fortsetzung; Wort und Bild, Verband Bildender Künstler Thüringen, Związek Artystów Turyngii e.v., Galerie Haus Zum Bunten Löwen, Erfurt

2011 – Jahres Ausstellung – 48 Künstlerpositionen, Museum Modern Art, Hunfeld

2005 – Motiva-Intenationale, Konstuktiv Konkret, Intelligibel. zaproszenie: Gerard Blum, Austria Center Vienna, Wiedeń

1999 – Polska abstrakcja analityczna, zaproszenie do wystawy: Jan Chwałczyk, katalog, publikacje prasowe, BWA Galeria Sztuki Współczesnej Awangarda, Wrocław

Publikacje

2019 – Poezja unaoczniona, artykuł do książki naukowej [w:] Kwadratowe obłoki. Konstruktywizm i awangarda: teoria, rekonstrukcja, wpływ. Seria wydawnicza Katedry Mediacja Sztuki, Akademia Sztuk Pięknych, recenzent: prof. Piotr Dehnel, Wrocław

2019 – Literacje obrazów. Możliwości związków między słowem i obrazem w ramach nauk o mediacji sztuki, artykuł do książki naukowej [w:] Mediacja Sztuki, Seria wydawnicza Katedry Mediacja Sztuki, Akademia Sztuk Pięknych, Wrocław

2019 – Przyczynek do historii powinowactwa Słowa i Obrazu, artykuł [w:] Słowo i Obraz. Gra, Seria wydawnicza Katedry Mediacja Sztuki, Akademia Sztuk Pięknych, Wrocław

2013 – Profesor Wanda Gołkowska, artykuł [w:] Format nr 66, s. 124

2003 – Na szczycie światła, artykuł o twórczości Jana Chwałczyka [w:] Format nr 42(1–2) s. 93