Przejdź do treści

Jagiełło Katarzyna Anna

dr hab. Katarzyna Jagiełło, Profesor ASP

kierownik Pracowni Projektowania Architektury Wnętrz

Przedmioty

Projektowanie Architektury Wnętrz

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Dyplom zrealizowała w 2010 r. na Wydziale Architektury Wnętrz i Wzornictwa, w Pracowni Projektowania Architektury Wnętrz I pod kierunkiem prof. Krzysztofa Wołowskiego.

Jestem absolwentką Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Dyplom obroniłam w 2010 r. na Wydziale Architektury Wnętrz i Wzornictwa, w Pracowni Projektowania Architektury Wnętrz I pod kierunkiem prof. Krzysztofa Wołowskiego. W 2016 r. uzyskałam stopień doktora sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuk projektowych, na podstawie rozprawy doktorskiej pt. Przestrzenie empatii nowe idee rozwiązań wystawienniczo-edukacyjnych dla Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy. W 2017 r. zostałam zatrudniona na stanowisku adiunkta. Od 2019 r. jestem kierownikiem dyplomującej Pracowni Projektowania Architektury Wnętrz. W 2020 r. uzyskałam stopień doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki w dyscyplinie sztuk plastycznych i konserwacji dzieł sztuki. W 2021 r. otrzymałam awans na stanowisko profesora uczelni.

Jestem autorką i współautorką projektów stałych i czasowych wystaw edukacyjnych oraz muzealnych dla wielu prestiżowych obiektów: Centrum Edukacji Przyrodniczej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku, Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy, Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu, Zamku Książ w Wałbrzychu, Humanitarium – Ogrody Doświadczeń we Wrocławiu, Muzeum Miasta Łodzi w Pałacu Poznańskich, Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej Naturum Stawy Milickie, Muzeum Narodowego w Gdańsku, Muzeum Polskiej Wódki w Warszawie, Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku, Muzeum Regionalnego w Jarocinie, Ośrodka „Pamięć i Przyszłość" we Wrocławiu, Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Zamku Piastowskiego w Krośnie Odrzańskim, Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze, Muzeum Bitwy pod Grunwaldem, Muzeum w Gniewie.

Uprawianymi przeze mnie dyscyplinami artystycznymi są: projektowanie wnętrz użyteczności publicznej oraz prywatnych, projektowanie przestrzeni wystawienniczych, przedmiotów użytkowych, mebli, obiektów multimedialnych, a także projektowanie grafiki użytkowej.

Od 2012 r. jestem członkiem grupy projektowej OM-Lab złożonej z projektantów różnych specjalności artystycznych i technicznych, której głównym celem jest tworzenie obiektów multimedialnych, wystaw, eventów i instalacji scenograficznych.

Od 2022 roku pełnię funkcję dyrektora kreatywnego w firmie Imerton, którą współtworzę z Damianem Cieciorą. Imerton to studio projektowo-realizacyjne, które powstało przede wszystkim z potrzeby kreowania nieprzeciętnych przestrzeni wystawienniczych. Specjalizuje się projektami wystaw narracyjnych i ekspozycji multimedialnych.

Nagrody i stypendia

2017 – Laureat Nagrody Wrocławskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk luvenes Wratislaviae za wybitne osiągnięcie naukowe w obszarze nauk humanistyczno-społecznych i artystycznych; Polska Akademii Nauk Oddział we Wrocławiu;

2016 II nagroda w konkursie na koncepcję plastyczno-przestrzenną modernizacji wystawy stałej w siedzibie głównej Muzeum Archeologicznego w Gdańsku; Organizator: Muzeum Archeologiczne w Gdańsku;

2016  II nagroda w konkursie na opracowanie koncepcji ekspozycji stałej Muzeum Regionalnego w Jarocinie; Organizator: Muzeum Regionalne w Jarocinie;

20142017  Laureat konkursu na stypendium dla młodych wybitnych naukowców przyznanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego; stypendium przyznane za osiągnięcia naukowo-badawcze;

20152016  Laureat XII edycji programu stypendialnego Młoda Polska przeznaczonego dla młodych artystów wykazujących się wybitnymi osiągnięciami, przyznawanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego; autor projektu badawczo-wdrożeniowego systemu wystawienniczego Box system realizowanego we współautorstwie z Aleksandrą Gajzler-Baranowską.

Wystawy

2022 Udział w wystawie zbiorowej Mistrz i Uczeń. Wystawa przedstawiała prace pedagogów i studentów Wydziału Architektury Wnętrz, Wzornictwa i Scenografii Akademii Sztuk Pięknych. Miejsce: Centrum Nowych Technologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach, ul. Konarskiego 22b; Czas trwania wystawy: 10.08.202230.09.2022;

2021 Udział w wystawie zbiorowej, która przedstawiała prace pedagogów i studentów Wydziału Architektury Wnętrz, Wzornictwa i Scenografii Akademii Sztuk Pięknych. Wystawa pracowników i studentów Katedry Scenografii prezentowana była w Klubie Pracowników Politechniki Śląskiej, a wystawa pracowników i studentów Katedr Architektury Wnętrz, Mebla i Wzornictwa w budynku Centrum Nowych Technologii Politechniki Śląskiej. Miejsce: Centrum Nowych Technologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach, ul. Konarskiego 22b; Czas trwania wystawy: 28.08.202229.09.2022;

2017 Udział w zbiorowej wystawie „3D – Der, Die, Das". Wystawa pracowników naukowo- dydaktycznych, dyplomantów i studentów z kierunków projektowych Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu z zakresu: Architektury Wnętrz, Wzornictwa, Scenografii, Ceramiki, Szkła i Sztuki Mediów; Schloss Königshain; Dorfstrasse 29; 02829 Königshain, Niemcy;

2017 Udział w wystawie zbiorowej grupy projektowej OM-LAB Łączy nas OM-LAB. Wystawa poświęcona dokonaniom grupy projektantów zajmujących się integracją współczesnej techniki multimedialnej z przestrzenią użytkową człowieka. Zbiór zaprezentowanych projektów obejmuje około dziesięciu lat działalności twórców, w mniejszym lub większym stopniu zaangażowanych w działalność grupy OM-Lab; Muzeum ASP, ul. Traugutta 21, Wrocław, Polska;

2016 Udział w wystawie zbiorowej prezentującej nagrodzone projekty uczestników konkursu na opracowanie koncepcji ekspozycji stałej Muzeum Regionalne w Jarocinie; Ratusz  Rynek 1, Jarocin, Polska;

2016 Udział w wystawie zbiorowej prezentującej nagrodzone projekty uczestników konkursu na koncepcję plastyczno-przestrzenną modernizacji wystawy stałej w siedzibie głównej Muzeum Archeologicznego w Gdańsku; Muzeum Archeologiczne, ul. Mariacka 25, Gdańsk, Polska;

2016 Wystawa indywidualna prezentująca autorski dorobek artystyczno-projektowy oraz pracę doktorską pn. „Przestrzenie empatii nowe idee rozwiązań wystawienniczo-edukacyjnych dla Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy"; Lokalizacja ekspozycji: przestrzeń wystaw czasowych Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, Plac Polski 3/4, Polska.