Przejdź do treści

Boczniowicz Mira

dr hab. Mira Boczniowicz, Profesor ASP
Kontakt
Przedmioty

Obrazowanie graficzne i fotograficzne [WCiSz, Katedra Działań Interdyscyplinarnych w Ceramice i Szkle]

Obrazowanie w sztuce i projektowaniu [WCiSz, Katedra Działań Interdyscyplinarnych w Ceramice i Szkle]

Wiedza o działaniach i strukturach wizualnych [WGiSzM, studia niestacjonarne Grafiki w zakresie Projektowania Graficznego]

Inwentarium projektanta [WGiSzM, studia niestacjonarne Grafiki w zakresie Projektowania Graficznego]

Moja praktyka artystyczna głównie oparta jest o – działania transdyscyplinarne; o gramatykę obrazu w instalacji, grafice, fotografii i filmie; o ikonografię i universum ikonolatrii; i o optykę płci. Posługuję się inwentyką, gałęzią wiedzy jako podstawowym narzędziem do kreacji przekazu audio–wizualnego. Realizacje obejmują m.in. kognitywistykę słowa, performat performansu – w filmie, fotografii, działań z grafiką i rysunkiem. Dobór medium jest podyktowany wykreowanym pomysłem humanistycznym i posthumanistycznym, który ma bezpośredni wpływ na finalny zapis idei. Jestem zaangażowana w indywidualne prowadzenie studentów. W ich czynione gesty artystyczne, projektowe w akcji i w obrazie podczas produkcji i postprodukcji. Jestem autorką koncepcji i przekształcenia struktury katedry Kształcenia Ogólnoplastycznego w katedrę Interdyscyplinarną na wydziale Ceramiki i Szkła.