Przejdź do treści

Nitka Maria

Maria Nitka, Asystent dr

dr Maria Nitka, as.

Wydział Ceramiki i Szkła

Katedra Konserwacji i Restauracji Ceramiki i Szkła


m.nitka@asp.wroc.pl