Przejdź do treści

Pracownia Serigrafii

Pracownia Dyplomująca

Założeniem Pracowni jest kształtowanie studenta świadomego, otwartego, odpowiedzialnego za podejmowane decyzje, jak i swobodnie wypowiadającego się w technice serigrafii oraz w technikach własnych.

Pracownia realizuje program w oparciu o warsztat sitodruku, którego podstawą jest przekazanie szerokiej wiedzy technologicznej – poprzez prezentację metod profesjonalnego i alternatywnego przygotowywania szablonów sitodrukowych jak i dostępnych możliwości druku. Zdobyta w ten sposób wiedza stanowi fundament dla poszukiwań własnych środków wyrazu. Powstałe realizacje są wynikiem praktycznych i teoretycznych doświadczeń zdobytych w Pracowni, a jednocześnie podkreśleniem indywidualności każdego studenta.

Przedmioty

Grafika artystyczna – Serigrafia

  Zapisy

  Zapisy do Pracowni poprzedzone są rozmową z prowadzącym oraz przeglądem prac.

  Lektury

  1. Adam R., Robertson C., Screen printing.
  2. The complete water-based system Czech G., Stankiewicz B.,
  3. Sitodruk Janacek Z., Sibinsky M.,
  4. ISSO. International serigraphy symposium Ostrava
  5. Lengwiler Guido, A History of Screen Printing: How an Art Evolved Into an Industry
  6. Katalogi wystaw i konkursów graficznych, np. Międzynarodowe Triennale Grafiki Kraków, Biennale Grafiki Studenckiej Poznań