Przejdź do treści

Nowicki Christopher

Christopher Nowicki, Profesor

prof. Christopher Nowicki

Wydział Grafiki i Sztuki Mediów

Katedra Grafiki Warsztatowej

Pracownia Serigrafii

cno@asp.wroc.pl

www.chrisnowicki.com


Wykładane przedmioty:

● Grafika artystyczna


W 1977 r. otrzymał tytuł magistra na University of Washington, Seattle, Waszyngton, USA.

W 1972 r. Ukończył studia licencjackie na University of Toledo, Toledo Ohio USA, Toledo Museum of Art School of Design. Od wielu lat związany z Akademią Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. W 2014 r. Otrzymał tytuł Profesora Grafiki.

Od czasu przeprowadzki do Polski w 1993 roku zajmuję się mezzotintą i rysunkiem. Lubię mezzotintę, ponieważ daje mi całkowitą swobodę tworzenia dowolnego obrazu za pomocą zaledwie trzech narzędzi. Lubię mierzyć się z nowymi obrazami, teksturami i formatami. Praca z serią odbitek przemawia do mnie, ponieważ pozwala mi pokazać chronologię pomysłu, a także pokazać różne aspekty tego samego pomysłu.

Lubię uczyć i uczyłem mezzotinty na Litwie, w Rumunii, Szwecji, Łotwie, USA, Chinach i Japonii. Byłem kuratorem wystaw polskiej grafiki w kraju i za granicą.

Nagrody i stypendia

2020 – Dolny Śląsk SILESIA – Nagroda Urzędu Marszałkowskiego za rozwój kultury śląskiej

2020 – Selected artist featured on Facebook, International Mezzotint Festival, Ekateringburg, Russia

2015 – Honorowy Medal Kultury Polskiej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, Polska

2013 – Profesor wizytujący, Northeast Normal University, Changchun, Chiny

2013 – Profesor honorowy, Yanbian University, Yanbian, Chiny

Wystawy

2018 – (I) Real, Visual Kontact Gallery, Oradea, Rumunia

2018 – Moje mezzotinty, Akademia Sztuk Pięknych, Łódź

2017 – Surrogate Reality, Sheldon Museum, Haines, Alaska, USA

2017 – Surrogate Reality, Galeria Odwachu, Wrocław, Polska

2012 – Wystawa grafiki, Galeria Pokusz, Wiesbaden, Niemcy

Konferencje

2015 – Międzynarodowa konferencja Rady ds. Grafiki Południowo-Wschodniej Poza strefą komfortu,

druk jako forma dyplomacji graficznej, University of Tennessee, Knoxville, Tennessee, USA

2011 – Konferencja Grafika artystyczna w Europie, Uniwersytet Arystotelesa, Saloniki, Grecja

2002 – Konferencja Grafika w Europie: trendy i perspektywy, Uniwersytet Arystotelesa, Saloniki, Grecja

Publikacje

English for Printmaking, podręcznik, współautor, 96 s. język angielski, sponsorzy: Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta, Dolnośląski Urząd Marszałkowski we Wrocławiu

Grafika rdzennych Amerykanów Północno-Zachodniego Wybrzeża, [w:] Graficki Kolektiv, Belgrad, Serbia, w ramach Grafika na krawędzi – obszar przygraniczne XXI wieku, sympozjum internetowe, październik 2020 r., www.grafickikolektiv.org