Przejdź do treści

Matuszczyk Michał

Michał Matuszczyk, Profesor ASP

dr hab. Michał Matuszczyk, prof. ASP

Wydział Ceramiki i Szkła

Katedra Konserwacji i Restauracji Ceramiki i Szkła

Pracownia Metodyki Konserwacji i Restauracji Ceramiki

mma@asp.wroc.pl


Prowadzone przedmioty

    Metodyka konserwacji i restauracji ceramiki Dokumentacja konserwatorska i restauratorska Pigmenty i spoiwa naturalne Profilaktyka konserwatorska

W 1997 r. ukończył studia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierunek Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki. Od 2018 roku pełni funkcję Kierownika Katedry Konserwacji i Restauracji Ceramiki i Szkła.

Od ponad dwudziestu lat zajmuję się konserwacją i restauracją dzieł sztuki (malarstwo sztalugowe i ścienne, rzeźba polichromowana, ceramika archeologiczna i współczesna). Prowadzę także nadzory konserwatorskie i restauratorskie, wykonuję kopie malarskie, uczestniczę w wystawach, konferencjach naukowych, akredytacjach oraz publikuję wyniki swoich badań szczególnie dotyczących starzenia się materiałów wykorzystywanych w pracach konserwatorskich i restauratorskich. Moją wielką pasją są podróże, z których zawsze przywożę nowe doświadczenia, wykorzystując je w swojej pracy naukowo-dydaktycznej.

Nagrody i stypendia

2018 – Wyróżnienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego złotą odznaką Za opiekę nad zabytkami

2017 – Nagroda Rektora ASP we Wrocławiu indywidualna II stopnia za osiągnięcia naukowo-dydaktyczne

2013 – Nagroda Rektora ASP we Wrocławiu indywidualna II stopnia za osiągnięcia naukowo-dydaktyczne

2012 – Nagroda Rektora ASP we Wrocławiu indywidualna II stopnia za osiągnięcia organizacyjne

2007 – Nagroda Rektora ASP we Wrocławiu indywidualna II stopnia za osiągnięcia naukowo-dydaktyczne 

Konferencje

2017 – The 3rd International Symposium on Pottery and Glass OSTRAKON Ceramics and Glass in Interdisciplinary Research, wykład Evaluation of paints for 'cold' retouching of indoor and outdoor ceramics. Part II, ASP Wrocław

2016 – Inpainting Materials Tests on Indoor Ceramics using the 'Cold Manner', udział w sesji posterowej w ramach konferencji ICOM, ASP Wrocław

2016 – Konferencja i Wystawa Konserwatorska z okazji jubileuszu 25 lat działania Ogólnopolskiej Rady konserwatorów Dzieł Sztuki przy Zarządzie Głównym ZPAP, wykład Metody i środki do punktowania ceramiki, Warszawa

2014 – Pierwsze Międzynarodowe Sympozjum Ceramiki i Szkła Ceramika i szkło w kulturze antyku i średniowiecza europejskiego – Ostrakon, wykład Metody i środki do restauracji ceramiki archeologicznej, ASP Wrocław

2006 – Konferencja Warsztat nowoczesnego artysty , wykład Malarstwo współczesne. Formy strukturalne-malarstwo materii. Badania budowy technicznej wybranych obrazów z elementami metalowymi w podobraziu, organizator Wydział Sztuk Pięknych UMK, Toruń

Wystawy

2019 – CiSz.70. lat obecności ceramiki i szkła na wrocławskiej ASP, wystawa zbiorowa wybranych pracowników Wydziału Ceramiki i Szkła, Galeria Neon, ASP Wrocław

2018 –Wydobyli piękno, zatrzymali czas, wystawa zbiorowa z okazji 40-lecia Sekcji Konserwatorów Dzieł Sztuki przy OW ZPAP we Wrocławiu, Sala Wójtowska, Stary Ratusz, Muzeum Miejskie Wrocławia

2012 – prezentacja dorobku artystyczno-badawczego oraz konserwacji i restauracji ceramicznego kominka z 1883 r. z rezydencji Hermanna Fränkla w Prudniku, Galeria przy Rektoracie, wystawa indywidualna, ASP Wrocław

2011 – Po setce, wystawa jubileuszowa 100-lecia ZPAP, wystawa zbiorowa, Wrocław

2009 – Schätze aus Breslau – Skarby z Wrocławia, Buttenheim/Oberfranken im Kleinen Haus der Kunst, wystawa zbiorowa pracowników Wydziału CiSz ASP we Wrocławiu, Buttenheim, Niemcy 

Publikacje

2017 – Metody i środki do restauracji ceramiki archeologicznej, Ceramika i szkło w archeologii i konserwacji, Wrocław, s. 381-389

2016 – Metody i materiały do punktowania ceramiki, Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki, Vol. 21, No 80, 2016, s. 88-93

2014 – Konserwacja i restauracja ceramiki i szkła – nowa specjalność na Wydziale Ceramiki 
i Szkła Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, [w:] Nauczanie 
i popularyzacja ochrony dziedzictwa, pod red. Boguława Szmigina, ICOMOS, Politechnika Lubelska, Warszawa, monografia recenzowana

2013 – Konserwacja i restauracja ceramicznego kominka z rezydencji Hermanna Fränkla w Prudniku z uwzględnieniem badań farb do punktowania ceramiki metodą 'na zimno', rozprawa habilitacyjna, ASP Warszawa, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, wydanie drugie poprawione

2008 – Konserwacja i restauracja ceramiki Zbigniewa Karpińskiego 'Górnicy, [w:] Szkło i Ceramika, 2/2008, s. 38-41, artykuł recenzowany