Przejdź do treści

Pracownia Książki Artystycznej

Pracownia dyplomująca

Celem kształcenia jest przekazanie i poszerzenie wiedzy oraz umiejętności z zakresu grafiki artystycznej i książki artystycznej, poznanie i praktyczne zastosowanie technik druku wklęsłego i wypukłego, pozwalające na swobodną ekspresję artystyczną formułowaną za pomocą graficznych środków wyrazu w postaci miniprintów, grafiki monumentalnej czy książki artystycznej.

W pracowni studenci kształcą się w zakresie grafiki artystycznej oraz książki artystycznej. Techniki grafiki artystycznej, które poznają to przede wszystkim sucha igła, akwaforta, akwatinta, linoryt oraz techniki pokrewne, jak np. miękki werniks. Zajęcia mają charakter indywidualnych konsultacji korekt, wykładów. Studenci przygotowują autorskie projekty grafik do realizacji w formie spójnego cyklu lub książki artystycznej. Program jest otwarty, oparty na wolności decyzji i działania.

Przedmioty

Grafika Artystyczna
Podstawy Grafiki Artystycznej
Inne Formy Książkowe i Introligatorskie

  Zapisy

  Głównym warunkiem, który należy spełnić, aby zostać studentem Pracowni jest zaliczenie przedmiotu Podstawy Grafiki Artystycznej, a w ramach tego, zrealizowanie kursu w Pracowni. Bierzemy również pod uwagę stopień zaangażowania kandydata podczas zajęć w Pracowni, zdyscyplinowanie, pilność i odpowiedzialność.

  Lektury

  1. Catafal J., Oliwa C., Technki graficzne Grafika artystyczna – podręcznik warsztatowy, ASP Poznań 2007
  2. IconData internetowe muzeum współczesnej grafiki – http://www.icondata.triennial.cracow.pl
  3. Katalogi wystaw i konkursów graficznych, np. Międzynarodowe Triennale Grafiki Kraków, Biennale Grafiki Studenckiej Poznań
  4. Alina Kalczyńska, Sztuka książki
  5. Oficina d'arte grafica Lucini, Mediolan 1997