Przejdź do treści

Juchnowicz Anna

Anna Juchnowicz, Asystent dr

dr Anna Juchnowicz, as.

Wydział Grafiki i Sztuki Mediów

Katedra Grafiki Artystycznej

Pracownia Książki Artystycznej

https://biblioarty.wordpress.com/

a.juchnowicz@asp.wroc.pl


Prowadzone przedmioty

  Książka artystyczna

  Introligatorstwo


W 2008 r. ukończyła studia magisterskie na Uniwersytetcie Wrocławskim, kierunku Etnologia i Antropologia Kultury. Na Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu ukończyła kolejno: w 2011 r. studia licencjackie, kierunek Sztuka Mediów, w 2014 r. studia podyplomowe: Interdisciplinary Printmaking, w j. angielskim, a w 2017 r. studia doktoranckie w zakresie grafiki i książki artystycznej. Przyznano jej dwukrotnie stypendium: w 2006 r. Erasmus na Uniwersytecie Egejski w Lesvos (Grecja), w 2017 r. Erasmus+ na uczelni Vysoka škola vytvarnych umeni v Bratislave (VŠVU) na Słowacji.

Korzystam z książki artystycznej jako sposobu na połączenie sztuki opowiadania i sztuk wizualnych. Mój obszar zainteresowań to zarówno tradycyjne, ręcznie wykonane obiekty książkowe, jak i konceptualne performance, instalacje. Współpracuję z pisarzami i rzemieślnikami, ilustruję, piszę własne wiersze i opowiadania. Moje dodatkowe pasje to: ogrodnictwo, permakultura, sztuka ziemi, intymistyka (jak listy, notatniki), teatr, fotografia inscenizowana, wielowymiarowe kontinuum czasoprzestrzeni…


Nagrody i stypendia

2019 – wyróżnienie w konkursie Książka przyjazna dziecku, kategoria książki niewydane, organizator Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach, za książkę Gapcio i niesforne myśli

2019 – Wyróżnienie w konkursie poetyckim O Chmielakowy Antałek, organizator Krasnostawski Dom Kultury

2016 – Wyróżnienie za osiągnięcia w dziedzinie sztuki przyznane przez Kapitułę Stypendium im. Jerzego Grotowskiego działającą w ramach Studenckiego Programu Stypendialnego

2016 – Laureatka stypendium Polsko-Słowackiego Funduszu Stypendialnego na realizację projektu fotograficznego pod opieką artystyczną prof. Jany Hojstričovej na AFAD Academy of Fine Arts and Design w Bratysławie

Wystawy

2019 – Znajdź Gadające Drzewo, instalacja land art typu site-specific w okolicy Centrum Produktu Lokalnego w Sokolu, województwo podlaskie, powstała podczas Międzynarodowej Rezydencji Artystycznej Land Art w CPL Sokole, w Puszczy Knyszyńskiej, Wspomnienia i Emocje Lasu, w dniach 1-14 września 2019

2019 – udział w pierwszej wystawie Koła Naukowego Grzbiety, z książką artystyczną Fragment 47, jako opiekun Koła

2018/2019 – Na pograniczu tekstu i obrazu: książki artystyczne inspirowane poezją Safony oraz zagadnienia nieobecności, wystawa doktorska w sali teatralnej 313 ASP we Wrocławiu

2018 – Irrtum, wystawa książki artystycznej z bionanocelulozy, Muzeum Książki Artystycznej, Łódź

2017 – Poznámky, wystawa rysunku w Galerii Domus, Jatki 7, Wrocław

Konferencje

2019 – Konferencja Szary Kruk, wystąpienie Odebrane, wysłane, szkice. Autograf wobec deindywidualizacji, organizatorzy ASP w Gdańsku oraz Biblioteka Gdańska

2019 – Konferencja Philosophy & Cartography, wystąpienie The beauty of navigating complexity (w j. angielskim), organizatorzy ASP we Wrocławiu oraz Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego

2019 – Konferencja Tekstografie. Edytorskie przestrzenie tekstu i obrazu, wystąpienie Powielanie jako wędrówka – o książce artystycznej z perspektywy twórcy obiektów unikatowych w panelu dot. książki artystycznej, organizator przez Zakład Edytorstwa Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

Publikacje

  Ogrody w głowach poetek w monografii naukowej O miłości słów kilka – wybrane aspekty miłości w literaturze i sztuce, która ukaże się nakładem Wydawnictwa Naukowego TYGIEL

  Powielanie jako wędrówka. O książce z perspektywy twórcy obiektów unikatowych, do czasopisma Sztuka Edycji. Studia Tekstograficzne i Edytorskie, które ukaże się nakładem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

  The beauty of navigating complexity do publikacji Philosophy and Cartography, Instytutu Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego

  Odebrane, wysłane, szkice. Autograf wobec indywidualizacji, do publikacji Szary Kruk, wydawanego przez Polską Akademię Nauk Bibliotekę Gdańską i Wydział Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku po konferencji pod tym samym tytułem

  Earthrise, Bambi effect, and permaculture – an artist's perspective, do publikacji Handbook Sustainable Consumption and Quality of Life: towards integrating consumer policy strategies for improved life quality, która ukaże się nakładem wyd. Springer