Przejdź do treści

Pracownia Kreacji Przestrzeni Multimedialnej

Pracownia dyplomująca

Program i cel 

Celem pracowni jest rozwijanie myślenia o sztuce jako krytycznej metodzie poznawczej, dającej możliwość eksperymentowania i robienia rzeczy, które w ramach innych dziedzin trudno byłoby nazwać, czy nawet pomyśleć. Pole sztuki traktujemy jako przestrzeń, w której można wypracowywać przydatne narzędzia służące do wprowadzania zmian w sposobach myślenia oraz poszerzania wyobraźni społecznej i politycznej. W pracowni nie ma narzuconych form wypowiedzi. Każda osoba ma przestrzeń do rozwijania własnego potencjału twórczego zarówno w pracy indywidualnej jak i grupowej.

Istotą programu jest praca nad wybranym zagadnieniem (przygotowane przez osoby prowadzące lub/i własne zagadnienie zaproponowane przez studentkę/ta) – od researchu po wybór odpowiednich środków formalnych. A w kolejnym kroku – rozwijanie umiejętności prezentacji własnych działań twórczych poza uczelnią.

Pracownia otwarta jest na eksperyment i poszukiwania własnych sposobów wypowiedzi artystycznej, próby technologiczne oraz rozważania teoretyczne w obszarze sztuki mediów, wykraczające poza przestrzeń multimedialną. Ideą spotkań w Pracowni jest wymiana kompetencji, dyskusja dotycząca współczesnych zjawisk kultury oraz zagadnień związanych z funkcjonowaniem młodych artystek i artystów w polu sztuki. Zapraszamy do pracowni osoby, których celem jest kontynuacja bądź rozpoczęcie autorskiej ścieżki twórczej oraz świadome kształtowanie środowiska artystycznego. 

Przedmioty

 • Przedmioty kierunkowe na kierunku Sztuka Mediów: Kreacja Przestrzeni Multimedialnej
  *Pracownia Działań Przestrzennych, Koncepcyjnych i Transdyscyplinarnych
 • Przedmioty prowadzone dla studentów innych kierunków: Grafika Intermedialna
 • Przedmioty prowadzone na interdyscyplinarnych studiach MFA w j. angielskim: Light as a Creative Tool [LAACT]

Zapisy

Pracownia prowadzi zajęcia obligatoryjne dla studentów Wydziału Grafiki i Sztuki Mediów. W ramach funkcjonującego procesu dydaktycznego, także studenci innych Wydziałów mają możliwość wyboru Pracowni. Możliwość wyboru zajęć u wybranej osoby prowadzącej zajęcia: Paweł Lisek, Irmina Rusicka, Robert Sochacki.

Lektury

 1. Lev Manovich, Język nowych mediów, Warszawa 2006
 2. Umberto Eco, Historia Piękna, wyd. Rebis 2009
 3. Ryszard W. Kluszczyński, Sztuka Interaktywna, Od dzieła-instrumentu do interaktywnego spektaklu, Warszawa 2010
 4. Marina Abramović, Pokonać mur. Wspomnienia, wyd. Rebis 2018
 5. D. Higgins, Nowoczesność od czasu postmodernizmu oraz inne eseje, Gdańsk 2000
 6. M. Mc Luchan, Zrozumieć media. Przedłużanie człowieka, Warszawa 2004
 7. Andrzej Marzec Antropocień. Filozofia i estetyka po końcu świata, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2021
 8. Monika Bakke, Bio-transfiguracja. Sztuka i estetyka posthumanizmu, UAM, Poznań 2010
 9. Ryszard W. Kluszczyński, Społeczeństwo Informacyjne. Cyberkultura. Sztuka Multimediów, Rabid, Kraków 2001
 10. Piotr Zawojski " Elektroniczne obrazoświaty. Między sztuką a technologią, Wydawnictwo Szumacher. Kielce 2000
 11. Braidotti R., Po człowieku, PWN, Warszawa 2020
 12. Bakke M, Bio-transfiguracja. Sztuka i etyka posthumanizmu, UAM, Poznań 2010
 13. Solnit R., Nadzieja w mroku, Karakter, Kraków 2019
 14. Solnit R., Mężczyźni objaśniają mi świat, Karakter, Kraków 2017
 15. Boehm G. O obrazach i widzeniu, Universitas, Kraków 2014
 16. Kutlubasis-Krajewska V., Krajewski P. (red.), Od monumentu do marketu. Sztuka wideo i przestrzeń publiczna, WRO Centrum Sztuki Mediów, Wrocław 2005

Linki

 1. Seria Widok,

   

  ze szczególnym wyróżnieniem: 

  Widok 4: Historia instalacji wideo 

   oraz 

  Widok 5: Historia instalacji interaktywnych

 2. dwutygodnik.com
 3. krytykapolityczna.pl
 4. magazynszum.pl
 5. magazynpismo.pl
 6. format-net.pl
 7. powidoki.asp.lodz.pl
 8. aec.at
 9. art21.org
 10. Publikacja Light as a Creative Tool [LAACT] 

Dokumentacja

 • Temat: kompostownik

Projekt Stół

 • Temat: Kuchnia jako środek wyrazu wypowiedzi artystycznej

Bulion pierwotny 
Bulion pierwotny

 

Naszą wspólną pracę można poszerzać o doświadczenia w ramach międzynarodowych aktywności:

Video Mapping Workshop – Video Mapping European Center
IBSIC conference – Image Beyond the Screen International Conference and Video Mapping Festival Lille, Francja

#5 – 2022
#6 – 2023
LAACT – international academic exchange