Przejdź do treści

Wystawa malarstwa Piotra Błażejewskiego

Ogłoszenie
Opublikowano 07 gru 2015

W DRODZE – razem ze mną

11.12–23.01.2015
Galeria Miejska we Wrocławiu
Ul. Kiełbaśnicza 28

Wystawa związana jest z jubileuszem 40-lecia pracy twórczej i akademickiej Piotra Błażejewskiego. Zorganizowana została przez Galerię Miejską we Wrocławiu oraz Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Artystycznego – cyklicznego przedsięwzięcia OKiS. Artysta, profesor Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu włączył do tego projektu prace dziesięciu artystów, swoich przyjaciół, reprezentujących trzy pokolenia wrocławskiego środowiska artystycznego. Znaleźli się wśród nich nieżyjący już Alfons Mazurkiewicz i Wanda Gołkowska oraz Krzesława Maliszewska, Konrad Jarodzki, Andrzej Klimczak-Dobrzaniecki, Paweł Lewandowski-Palle, Stanisław Ryszard Kortyka, Piotr Kielan, Janusz Jaroszewski, Anna Brudzińska.

Całe przedsięwzięcie jest wspólną podróżą po dwunastu prestiżowych galeriach i salonach wystawienniczych w Polsce. Prezentacja w Galerii Miejskiej we Wrocławiu jest kolejną, dziewiątą już, indywidualną wystawą artysty.

Ekspozycji towarzyszy wydana przez Ośrodek Kultury i Sztuki oraz Akademię Sztuk Pięknych we Wrocławiu obszerna monografia pt. „Piotr Błażejewski. W DRODZE – razem ze mną" poświęcona sztuce jubilata, jak również malarzom, współpracownikom i przyjaciołom artysty.

Tak o twórczości malarza pisze dr Andrzej Jarosz:

Piotr Błażejewski (ur. 1950) jest zarówno reprezentantem tendencji strukturalnej, jak i artystą podążającym tropami analitycznych dokonań awangardzistów należących niegdyś do Grupy Wrocławskiej (m.in. Jana Chwałczyka i Wandy Gołkowskiej). Zalicza się też do grona plastyków posługujących się językiem geometrii. Nie wolno również zapominać o wyraźnych predylekcjach tego twórcy do koloryzmu i pewnych obszarów malarstwa materii – dwóch tendencji dominujących przed laty w jego macierzystej uczelni (PWSSP we Wrocławiu).

Błażejewski, kreując przemyślane konstrukcje, od lat posługuje się obrazem-modułem. Nie obarczając widza założeniami teoretycznymi, daje do zrozumienia, że ostateczny kształt dzieła zawiera w sobie odbicie wyższego porządku. Kolejne płótna tworzone przez niego zawierają w sobie biomorficzne formy i uproszczone ideogramy oraz barwne refleksy o zmiennym natężeniu, składające się na wieloelementowe kompozycje. Często przybierają one postać otwartych i niezmiernie rozbudowanych struktur, których porządek wyznaczają jednak wewnętrzne, regularne i zmultiplikowane osie.

Organizatorzy wystawy:

Galeria Miejska we Wrocławiu

Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego

Dolnośląski Festiwalu Artystyczny OKiS


_________
informacja: Marta Przetakiewicz, zamieścił: Leszek Sołtys 

Pozostałe aktualności